Over de diensten Maarland 13 dec t/m 17 jan

Zondag 13 december, Derde Advent
In de Mariakerk in ’t Zandt is er om 9.30 uur een dienst van Schrift en Tafel. Het orgel wordt bespeeld door Wilko Middel, ds Tjalling Huisman is voorganger.
De opbrengst van de eerste inzameling komt ten goede aan revalidatiecentrum Beatrixoord, de opbrengst van de tweede is voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 20 december, Vierde Advent
Twee diensten zijn er vandaag. Een gezamenlijke dienst is er in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Voorganger is ds Freytag, terwijl Jan Smid het orgel bespeelt.
In de Jacobuskerk in Zeerijp is er een morgengebed. Voorgangers zijn Thea Steenwijk en Henk Dragstra, organist is Stef Tuinstra.

Beide diensten beginnen om 9.30 uur. Inzamelingen zijn er voor het werk van de diaconie en het werk van de kerkrentmeesters.

Woensdag 23 december, Kinderkerstnacht
De kinderen gaan weer een kerstspel spelen, geschreven door Marjolien Kippersluys. Het gaat over ‘Vreemde vogels’ op weg naar de kerststal. De dienst vindt plaats in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum en begint om 19.00 uur. De samenzang wordt begeleid door een groepje van Loppersums Harmonie en door Ab Gramsbergen op het orgel. De inzameling is voor de stichting ‘De Vrolijkheid’, die activiteiten organiseert voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra. Zie ook het stukje onder Federatienieuws.

Donderdag 24 december, Kerstnacht
Twee diensten zijn er vanavond.

Om 20.00 uur is er een kerstavonddienst in de Mariakerk van ’t Zandt. Deze dienst is een samenwerking van de Gereformeerde kerk ’t Zandt – Godlinze en de Hervormde wijkgemeente Maarland. Thema van de dienst is Wees niet bang. Voorganger is ds Tjalling Huisman, de samenzang wordt begeleid door Wilko Middel.

Om 22.00 uur is er een kerstnachtdienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Dit is een gezamenlijk dienst van onze beide wijkgemeentes. Voorganger is ds Marco Roepers, de samenzang wordt begeleid door brassband Constantijn Huygens uit Appingedam.

In beide diensten zijn er inzamelingen voor Kinderen in de knel en voor de kerk.

Vrijdag 25 december, Kerstmorgen
Ook weer twee gezamenlijke diensten zijn er vanmorgen, beide beginnen om 10.00 uur !!!

In de Vredekerk in Loppersum is ds Marco Roepers voorganger, Bouke van der Ploeg is organist. Medewerking wordt verleend door Jeugd Vocaal Groningen onder leiding van Nanny Ter Wiel.

In de Jacobuskerk in Zeerijp is ds Tjalling Huisman voorganger, Anjo de Haan is organist. Roy Nikijuluw zal voor ons zingen.

Inzamelingen zijn er voor respectievelijk Kinderen in de knel en voor de kerk.

Zondag 27 december, eerste na het Kerstfeest
In de Donatuskerk in Leermens is er vandaag dienst om 9.30 uur. Onze voorganger is pastor Marika Meijer, organist is Wilko Middel.

Inzamelingen zijn er voor Unicef en het eigen kerkenwerk.

Donderdag 31 december, Oudjaar
Een gezamenlijke dienst is er om 19.30 uur in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Voorganger is ds Marco Roepers, organist Ab Gramsbergen.

Inzamelingen zijn er voor het werk van de Wilde Ganzen en voor ons eigen kerkenwerk.

Zondag 3 januari, Epifanie
Een gezamenlijk dienst is er vandaag in de Vredekerk in Loppersum. Voorganger is ds Marco Roepers, achter het orgel ziet en hoort u Bouke van der Ploeg. De dienst begint om 9.30 uur.

Bij deze dienst is het weer mogelijk om houdbare levensmiddelen mee te nemen voor de Voedselbank, de diaconie zamelt in en brengt ze er naar toe. De eerste inzameling is voor de Stichting Leergeld, tweede rondgang voor de eigen gemeente.

Zondag 10 januari, Doop van de Heer
In de Petrus en Pauluskerk in Loppersum is er om 9.30 uur dienst. Voorganger is ds Tjalling Huisman, de organist is nog niet bekend.

Collecten: de eerste is bestemd voor de Stichting hulp Tsjernobyl kinderen, voor een vakantie voor kinderen uit dit gebied; de tweede is voor ons eigen gemeentewerk.

Zondag 17 januari, Tweede na Epifanie
Er is een gezamenlijke dienst van Schrift en Tafel in de Vredekerk in Loppersum. De dienst begint om 9.30 uur. Voorganger is ds Marco Roepers, organist is Gerard Kadijk.

Inzamelingen zijn er door diaconie en kerk.

’s Avonds om 19.00 uur is er een avondgebed in de Andreaskerk in Westeremden. Voorgangers zijn Els Pilon en Jos Boven van de Commissie Avondgebed.

Bij de uitgang kunt u een bijdrage geven voor het werk van de diaconie.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland