Over de diensten Maarland 15 nov t/m 13 dec

Zondag 15 november, Tweede van de Voleinding
Twee diensten zijn er vandaag, die allebei om 9.30 uur beginnen.

In de Vredekerk in Loppersum is ds Marco Roepers voorganger in een gezamenlijke dienst, organist is Gerard Kadijk. De eerste inzameling is voor binnenlands diaconaat, de tweede voor ons eigen kerkenwerk.

In de Jacobuskerk in Zeerijp is Jolanda Tuma voorganger, organist is Stef Tuinstra. Hier zijn de inzamelingen respectievelijk voor eigen diaconaal werk en eigen kerkenwerk.

Zondag 22 november, Laatste van de Voleinding
Vandaag noemen we de namen van hen die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden, we zetten een rode roos in een vaas op de liturgietafel. We noemen ook de namen van de kinderen die geboren zijn, voor hen zetten we een witte roos in de vaas. Voor ieder is er gelegenheid om voor iemand een kaarsje aan te steken.

Dit jaar zal de dienst in de Jacobuskerk van Zeerijp zijn, hij begint om 9.30 uur.

De Riepster Cantorij zal weer zingen, onder leiding van Henk de Vries. De samenzang wordt begeleid door Bouko Tiggelaar, voorganger is ds. Tjalling Huisman. In het koor van de kerk zullen we in de kring brood en druivensap delen.

Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

Zondag 29 november, Eerste Advent
Er is een dienst voor jong en oud in de Jacobuskerk in Zeerijp. Voorganger is ds Tjalling Huisman, de organist is nog niet bekend. We beginnen gewoon om 9.30 uur.

De eerste inzameling is voor het werk van Dorcas, voor noodhulp in OostEuropa en Afrika; de tweede inzameling is voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 6 december, Tweede Advent
Vandaag kunt u / kun jij weer houdbare producten meenemen voor de Voedselbank Hogeland in Winsum. De diaconie zamelt ze in.

Er zijn twee diensten, die beide om 9.30 uur beginnen.

In Zeerijp, de Jacobuskerk is voorganger ds Wike Spoelstra uit Spijk, organist is Bouko Tiggelaar.

In Loppersum, de Vredekerk is er een dienst die wordt voorbereid door de Groep voor Ontmoeting en Gesprek. Voorganger is ds Tjalling Huisman.

In beide diensten zijn er twee inzamelingen, voor de Voedselbank en voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 13 december, Derde Advent
In de Mariakerk in ’t Zandt is er om 9.30 uur een dienst van Schrift en Tafel.

Het orgel wordt bespeeld door Wilko Middel, ds Tjalling Huisman is voorganger.

De opbrengst van de eerste inzameling komt ten goede aan revalidatiecentrum Beatrixoord,

de opbrengst van de tweede is voor het eigen kerkenwerk.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen, want Gods tempel is heilig – en die tempel bent u zelf.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland