Over de diensten Maarland 17 jan t/m 14 feb

Zondag 17 januari, Tweede na Epifanie
Er is een gezamenlijke dienst van Schrift en Tafel in de Vredekerk in Loppersum. De dienst begint om 9.30 uur. Voorganger is ds Marco Roepers, organist is Gerard Kadijk.

Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

’s Avonds om 19.00 uur is er een avondgebed in de Andreaskerk in Westeremden. Voorgangers zijn Els Pilon en Jos Boven van de Commissie Avondgebed, organist is Dennis Wubs.

Bij de uitgang kunt u een bijdrage geven voor het werk van de diaconie.

Zondag 24 januari, Derde na Epifanie
In de Mariakerk van ’t Zandt is ds Riky Chrisstoffers onze voorganger, het orgel wordt bespeeld door Wilko Middel. De Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries zal de gemeentezang ondersteunen en verfraaien. Om 9.30 uur begint de dienst.

Inzamelingen zijn er voor het Zeemanshuis in de Eemshaven en voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 31 januari, Vierde na Epifanie
Er is vandaag om 9.30 uur een morgengebed in de Mariakerk van ’t Zandt. Voorgangers zijn Reina Zijlstra en Gerda Potze, terwijl Jan Smid het orgel bespeelt.

De opbrengst van de eerste inzameling gaat naar het Liliane Fonds, voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. De opbrengst van de tweede rondgang is voor het werk van de kerkrentmeesters.

 Zondag 7 februari, Vijfde na Epifanie
Twee diensten zijn er vandaag:

In de Petrus en Pauluskerk in Loppersum is er een gezamenlijke dienst. Organist is Ab Gramsbergen, voorganger is ds Tjalling Huisman. We beginnen om 9.30 uur.

In de Jacobuskerk in Zeerijp is er ook een dienst die om 9.30 uur begint. Voorganger is ds Susanne Freytag, organist is Anjo de Haan.

De eerste inzameling in beide diensten is voor het Werelddiaconaat, voor duurzame landbouw en daardoor betere voedselvoorziening in een aantal dorpen in Indonesië. De tweede inzameling is voor ons eigen kerkenwerk.

Bij beide diensten is het weer mogelijk om levensmiddelen mee te nemen voor de voedselbank Het Hoogeland in Winsum. De diaconie zamelt in en brengt weg.

Woensdag 10 februari, Aswoensdag
Om 19.30 uur is er een avondgebed in de Donatuskerk in Leermens. De Riepster Cantorij zal onder leiding van Henk de Vries meewerken aan deze dienst. Organist is Wilko Middel, voorgangers zijn pastor Marika Meijer en ds Tjalling Huisman. Tijdens de dienst is er weer de mogelijkheid om een Askruisje op je voorhoofd te ontvangen.

De eerste inzameling is voor het Veertigdagenproject, voor Stichting De Vrolijkheid, speciaal voor het werk in AZC Delfzijl. Zij zet zich in voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra om hen door dans en zang, verhalen en schilderen wat vrolijkheid te brengen.

De tweede inzameling is voor ons eigen kerkenwerk.

Zondag 14 februari, Eerste van de Veertigdagentijd
In een dienst van Schrift en Tafel nemen we vandaag in de Donatuskerk in Leermens afscheid van onze koster Jan (en ook Janny) Pijper. De dienst begint gewoon om 9.30 uur. Voorganger is ds Tjalling Huisman, het orgel wordt bespeeld door Wilko Middel.

Inzamelingen zijn er voor het Veertigdagenproject Stichting De Vrolijkheid (zie hierboven) – en voor het eigen kerkenwerk.

 Zondag 21 februari, Tweede van de Veertigdagentijd
Twee diensten zijn er vandaag.

Om 9.30 uur een gezamenlijke regiodienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Ab Gramsbergen bespeelt het orgel, voorganger is ds Tjalling Huisman.

De eerste inzameling is voor Stichting De Vrolijkheid, voor het werk in AZC Delfzijl (zie hierboven). De tweede inzameling is voor ons eigen kerkenwerk.

Om 19.00 uur is er een Avondmuziek, in samenwerking met het Collegium Musicum Loppersum. Het thema is Pater Noster, het Onze Vader. Dirigent is Jelke Hamersma, organist Jan Luth, voorganger ds Tjalling Huisman.

Tijdens de dienst is er een collecte voor het werk van het Collegium Musicum Loppersum.

Zondag 28 februari, Derde van de Veertigdagentijd
Om 9.30 uur is er een dienst in de Jacobuskerk van Zeerijp. Voorganger is ds Wike Spoelstra, organist Henk de Vries.

Inzamelingen zijn er voor Stichting De Vrolijkheid en voor het eigen kerkenwerk.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen, want Gods tempel is heilig – en die tempel bent u zelf.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland