Over de diensten Maarland 23 mrt t/m 1 mei

Stille Week
De Stille Week wordt ook wel Goede Week genoemd. Hij begint met Palmpasen en eindigt in de Paasnacht. Voor de diensten in deze week en de diensten van Pasen, hebben we – beide wijken: Vredekerk en Maarland  als thema Zie de mens gekozen. Er zijn diensten op de volgende dagen:

Woensdag 23 maart
Er is een dienst in de Jacobuskerk van Zeerijp, die om 19.30 uur begint. In deze dienst zingt het ensemble Sonus Vita (waarin onder andere Reina en Tineke Zijlstra zingen) onder leiding van Anjo de Haan. Organist is Henk de Vries, voorganger ds Tjalling Huisman.

Er zijn inzamelingen voor het veertigdagenproject van de diaconie en voor het eigen kerkenwerk.

Witte Donderdag 24 maart
In de Donatuskerk in Leermens is er een dienst van Schrift en Tafel. De dienst begint om 19.30 uur en eindigt in stilte. De Riepster Cantorij zal onder leiding van Henk de Vries de samenzang ondersteunen. Organist is Ab Gramsbergen, voorganger ds Tjalling Huisman. Inzamelingen zijn er voor Veertigdagenproject en kerkenwerk.

Goede Vrijdag 25 maart
Om 19.30 uur is er een dienst in de Mariakerk van ’t Zandt. De dienst begint in stilte, tijdens de stilte aan het eind heeft iedereen gelegenheid een kaarsje aan te steken aan de voet van het kruis. Voorganger is ds Tjalling Huisman, Wilko Middel begeleidt de gemeentezang.

Er zijn geen inzamelingen in deze dienst.

Stille Zaterdag, 26 maart, Paaswake
Om 22.00 uur is er de Paaswake, een gezamenlijke dienst van Schrift en Tafel in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Tijdens deze dienst wordt de nieuwe Paaskaars binnengebracht. Ab Gramsbergen bespeelt het orgel, ds Marco Roepers is voorganger.

Er is geen inzameling in deze dienst.

Paasmorgen, 27 maart
Vanmorgen zijn er twee gezamenlijke diensten. Beide beginnen om 10.00 uur!!!

In de Vredekerk in Loppersum begeleidt Loppersum’s Harmonie onder leiding van Alfons Weges, de samenzang. Voorganger is ds Marco Roepers.

In de Jacobuskerk in Zeerijp begeleidt Anjo de Haan de samenzang, en is er zang van de Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries.

Voorganger is ds Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er in beide diensten voor het Veertigdagenproject en het eigen kerkenwerk.

Zondag 3 april, Beloken Pasen
Vandaag zijn er twee diensten, beide beginnen om 9.30 uur.

Bij beide diensten is het mogelijk om houdbare levensmiddelen mee te nemen voor de Voedselbank Hogeland, de diaconie zorgt ervoor dat ze daar komen.

Er is een gezamenlijke dienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Voorganger is ds Tjalling Huisman, organist is Ab Gramsbergen.

Ook in de Jacobuskerk in Zeerijp is er een dienst. Voorganger daar is prof Walton uit Ten Boer, organist is Anjo de Haan.

In beide diensten zijn er inzamelingen voor respectievelijk het werk van de voedselbank en het werk in eigen kerk.

Zondag 10 april, derde van Pasen
In de Donatuskerk in Leermens is er om 9.30 uur dienst. Voorganger is ds Wike Spoelstra, u hoort Wilko Middel op het orgel spelen.

De eerste inzameling is voor Het Kopland, voor sociale opvang in Groningen en Emmen. De tweede inzameling is voor eigen kerkenwerk.

Zondag 17 april, vierde van Pasen
De gezamenlijke dienst in de Vredekerk in Loppersum is samen met de jongeren en leiding van de Tienerkerkdienst voorbereid. Voorganger is ds Marco Roepers, de muzikale begeleiding wordt verzorgd door Jan Smid.

In de Mariakerk op ’t Zandt wordt na de dienst het boek van Menno Wieringa over die kerk gepresenteerd. Voorganger is ds Tjallling Huisman, Wilko Middel bespeelt het orgel.

Beide diensten beginnen om 9.30 uur, in beide diensten zijn er inzamelingen voor diaconie en kerk.

Zondag 24 april, vijfde van Pasen
In de Jacobuskerk in Zeerijp is er om 9.30 uur een dienst van Schrift en Tafel. De Riepster Cantorij zal onder leiding van Henk de Vries zingen, terwijl Bouko Tiggelaar het orgel bespeelt. Voorganger is ds Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er voor het werk van Artsen zonder grenzen en voor ons eigen kerkenwerk.

Zondag 1 mei, zesde van Pasen
Een gezamenlijke dienst is er om 9.30 uur in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Voorganger is ds Marco Roepers, het orgel wordt bespeeld door Jan Smid.

In de Jacobuskerk in Zeerijp is er om 9.30 uur een morgengebed. Voorgangers zijn Elske Kramer en Gerda Potze, organist is Anjo de Haan.

Bij beide diensten kunt u / kun jij weer houdbare levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank. Inzamelingen zijn er voor Stichting Leergeld (eerste rondgang) en voor de kerk (tweede rondgang).

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland