Over de diensten Maarland 4 okt t/m 15 nov

Zondag 4 oktober, tweede van de herfst

Vandaag kunt u / kun jij in beide diensten weer houdbare levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank Hogeland in Winsum. De diakenen zorgen voor dozen en vervoer.

Om 9.30 uur is er een gezamenlijke dienst van Schrift en Tafel in de Vredekerk in Loppersum. Voorganger is ds Marco Roepers, organist is Gerard Kadijk.

De opbrengst van de eerste inzameling is voor noodopvang van Syrische vluchtelingen in de regio, de tweede rondgang is voor de kerk.

Om 19.00 uur is er een Avondmuziek in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum met medewerking van een van de koren van het Collegium Musicum Loppersum. Jelke Hamersma is dirigent, Jan Luth organist en voorganger is ds Tjalling Huisman.

Tijdens deze Avondmuziek is er een inzameling voor het werk van het Collegium Musicum Loppersum.

Zondag 11 oktober, derde van de herfst

In een dienst in de Donatuskerk in Leermens besteden we aandacht aan Israëlzondag, die eigenlijk een week eerder valt. Achter het orgel zit Wilko Middel, ds Tjalling Huisman is voorganger. We beginnen gewoon om 9.30 uur.

De eerste inzameling is voor Kerk en Israël, de tweede voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 18 oktober, vierde van de herfst

Het is vandaag Werelddiaconaatszondag.

In Loppersum is er een gezamenlijke dienst in de Petrus en Pauluskerk. Voorganger is kandidaat Regina Davelaar uit Groningen, terwijl Jan Smid het orgel bespeelt.

In Zeerijp is er ook een dienst in de Jacobuskerk. Voorganger daar is ds Tjalling Huisman, terwijl Dennis Wubs het orgel bespeelt.

Beide diensten beginnen om 9.30 uur.

Inzamelingen zijn er voor het Werelddiaconaat en voor de eigen kerk.

Zondag 25 oktober, vijfde van de herfst

In de Mariakerk op ’t Zandt is er een Morgengebed. Voorgangers zijn Gerda Potze en Reina Zijlstra, organist is Ab Gramsbergen. De dienst begint om 9.30 uur.

Inzamelingen zijn er voor de Leprastichting en voor ons eigen kerkenwerk.

Zondag 1 november, Dankdag

In een gezamenlijke dienst van Schrift en Tafel in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum vieren we Dankdag. Voorganger is ds Marco Roepers, Ab Gramsbergen bespeelt het orgel. De dienst begint om 9.30 uur.

Voor deze dienst kunt u / kun jij weer houdbare levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank Het Hogeland in Winsum. De diaconie zamelt in en zorgt dat de spullen er komen.

Inzamelingen zijn er verder voor het Leger des Heils en de eigen kerken.

Des avonds om 19.00 uur is er een Avondgebed in de pas gerestaureerde Mariakerk van Oosterwijtwerd. Voorgangers zijn Tineke Zijlstra en Martin Ettema van de Commissie Avondgebed. Aan deze dienst werkt de Riepster Cantorij mee, onder leiding van Henk de Vries; Wilko Middel is organist.

Bij de uitgang is er een collecte voor de diaconie.

Zondag 8 november, Eerste van de Voleinding

In de Donatuskerk in Leermens is er een dienst, met speciale aandacht voor de film Vision. Deze film gaat over het leven van Hildegard van Bingen (zie het stukje onder Federatienieuws).

Voorganger is ds Tjalling Huisman, Jan Smid bespeelt het orgel. De dienst begint om 9.30 uur.

Inzamelingen zijn er voor de najaarszending en voor ons eigen kerkenwerk.

Zondag 15 november, Tweede van de Voleinding

Twee diensten zijn er vandaag, die allebei om 9.30 uur beginnen.

In de Vredekerk in Loppersum is ds Marco Roepers voorganger in een gezamenlijke dienst, organist is Gerard Kadijk. De eerste inzameling is voor binnenlands diaconaat, de tweede voor ons eigen kerkenwerk.

In de Jacobuskerk in Zeerijp is Jolanda Tuma voorganger, organist is Stef Tuinstra. Hier zijn de inzamelingen respectievelijk voor eigen diaconaal werk en eigen kerkenwerk.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland