Over de diensten maart april

Zondag 23 maart, Derde van de Veertigdagentijd

Een dienst van Schrift en Tafel in de Donatuskerk in Leermens. Organist is Ab Gramsbergen, terwijl ds Tjalling Huisman voorganger is. De dienst begint gewoon om 9.30 uur.

De eerste inzameling is voor een van de doelen van het Veertigdagenproject (zie elders in dit Kerkblad), de tweede inzameling is voor ons eigen kerkenwerk.

Zondag 30 maart, Vierde van de Veertigdagentijd

In de Mariakerk in ’t Zandt is er om 9.30 uur een dienst. Wilko Middel is organist, voorganger is ds Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er voor respectievelijk het 40dagenproject en het eigen kerkenwerk.

Zondag 6 april, Vijfde van de Veertigdagentijd

Een federatiedienst is er om 9.30 uur in de Vredekerk in Loppersum. Ds Wike Spoelstra gaat voor, Ab Gramsbergen bespeelt het orgel.

Ook in de Jacobuskerk in Zeerijp is er om 9.30 uur een dienst. De Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries zingt mee, terwijl Anjo de Haan het orgel bespeelt. Voorganger is ds Tjalling Huisman.

Tienerdienst is er vandaag voor het eerst (voor zover ik weet) in Zeerijp.

Bij beide diensten kunt u/kun jij houdbare levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank Het Hogeland. De diaconie zorgt voor vervoer van de spullen.

Inzamelingen zijn er voor het Veertigdagenproject en voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 13 april, Palmpasen

Met Palmpasen begint de Stille of Goede Week.

Om 9.30 uur is er een Morgengebed in de Mariakerk op ’t Zandt. Voorgangers zijn Bertus Huizing en Janny Klungel. Organist is Jan Smid.

Inzamelingen zijn er voor het 40dagenproject en het eigen kerkenwerk.

’s Middags om 16.30 uur in er in de Donatuskerk in Leermens een Palmpasendienst van onze beide wijkgemeenten samen, voorbereid door de leiding van de Kindernevendienst. Voorganger is ds Marco Roepers, achter het orgel zit Wilko Middel. De opbrengst van de collecte is voor World Servants.

Alle kinderen zijn uitgenodigd om vanaf 15.30 uur in ’t Gebouwtje een Palmpasenstok te komen maken.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland