Over de diensten wijk Maarland 10 juli t/m 11 sept

Zondag 10 juli, derde van de zomer
Om 9.30 uur is er een dienst in de Jacobuskerk in Zeerijp. Dennis Wubs bespeelt het orgel, ds Tjalling Huisman is voorganger.

De eerste inzameling is voor de stichting Achter de regenboog, voor hulp aan kinderen en jongeren bij rouwverwerking. De tweede inzameling is voor het werk van onze kerkrentmeesters ten behoeve van onze gemeente.

Zondag 17 juli, vierde van de zomer
Om 9.30 uur is er een gezamenlijke dienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Voorganger is ds Marco Roepers, organist is Ab Gramsbergen.

Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

Om 19.00 uur is er een avondgebed in de Donatuskerk in Leermens. Voorgangers zijn Jos Boven en Els Pilon van de Commissie Avondgebed, organist is Wilko Middel.

De uitgangscollecte is voor het werk van de diaconie.

Zondag 24 juli, vijfde van de zomer
Er is vandaag een dienst in de Mariakerk op       ’t Zandt, die om 9.30 uur begint. Achter het orgel te horen Ab Gramsbergen, achter tafel en op kansel ds Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er voor de voedselbank Het Hogeland en voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 31 juli, zesde van de zomer
Een dienst van Schrift en Tafel is er om 9.30 uur in de Donatuskerk in Leermens. Voorganger is ds Tjalling Huisman, organist Ab Gramsbergen.

De eerste avondmaalscollecte is voor de organisatie Light for the world, die zich inzet tegen blindheid en voor blinden in ontwikkelingslanden; de tweede is voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 7 augustus, zevende van de zomer
Twee diensten zijn er vandaag, een ’s morgens en een ’s avonds.

U/je kunt weer houdbare levensmiddelen meenemen voor de voedselbank; de diaconie zorgt dat ze er terecht komen.

Om 9.30 uur is er een gezamenlijke dienst in de Vredekerk in Loppersum. Voorganger is ds. Dineke Ferwerda, organist is Gerard Kadijk.

Inzamelingen zijn er voor de Stichting Leergeld en voor het eigen kerkenwerk.

Om 19.00 uur is er een avondgebed in de Jacobuskerk in Zeerijp. Voorgangers zijn Epco Wijngaarden en Tineke Zijlstra van de commissie Avondgebed, organist is Anjo de Haan.

Bij de uitgang is er een inzameling voor het werk van de diaconie.

Zondag 14 augustus, achtste van de zomer
Om 9.30 uur is er een dienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Voorganger is Prof. Riet BonsStorm, Ab Grambergen begeleidt de samenzang met orgelmuziek.

De opbrengst van de eerste inzameling gaat naar Sigrids Garden, een organisatie die steun biedt tijdens en na een periode van kanker. De tweede inzameling is voor het eigen gemeentewerk.

Zondag 21 augustus, negende van de zomer
Vandaag twee diensten die beide om 9.30 uur beginnen.

Een gezamenlijke dienst is er in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Voorganger is ds Marco Roepers, het orgel wordt bespeeld door Jan Smid.

Ook is er een dienst in de Mariakerk van ’t Zandt. Voorganger daar is Prof. Evert Jonker, organist Ab Gramsbergen.

Inzamelingen zijn er in beide diensten voor respectievelijk het werk van de eigen diaconie en het eigen kerkenwerk.

Zondag 28 augustus, tiende van de zomer
In de Jacobuskerk in Zeerijp is er dienst om 9.30 uur. Voorganger is ds Elisabeth PosthumusMeyjes uit Ten Boer, Henk de Vries bespeelt het orgel.

Inzamelingen zijn er voor de Leprastichting en voor de kerk.

Zondag 4 september, elfde van de zomer
’s Morgens om 9.30 uur is er een gezamenlijke dienst in de Vredekerk in Loppersum. Organist is Bouke van der Ploeg, voorganger ds Tjalling Huisman.

De eerste inzameling is voor Stichting Leergeld, die zich inzet voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar weinig geld is. De tweede inzameling heeft als doel om onze eigen kerk financieel op de been te houden.

’s Avonds is er om 19.00 uur een avondgebed in de Donatuskerk in Leermens. Organist is Wilko Middel, voorgangers zijn Gerry Dallinga en Tineke Zijlstra van de Commissie Avondgebed.

Bij de uitgang is er een collecte voor het werk van de diaconie.

Vandaag in beide diensten kunt u / kun jij weer houdbare levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank. De diaconie zorgt voor dozen en voor vervoer.

Zondag 11 september, twaalfde van de zomer
Een dienst van Schrift en Tafel is er in de Jacobuskerk in Zeerijp. Van de hand van Dennis Wubs is de orgelbegeleiding van de samenzang, voorganger is ds Tjalling Huisman.

De eerste avondmaalscollecte is voor het Ronald McDonaldhuis in Groningen, dat ouders van zieke kinderen verblijf geeft in de buurt van het ziekenhuis. De tweede collecte is voor het financieel draaiend houden van de eigen kerk.

De dienst begint gewoon om 9.30 uur.

 

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland