Over de diensten wijk Maarland 12 juni t/m 10 juli

Zondag 12 juni, derde na Trinitatis
Vandaag is er een dienst die is voorbereid door de achttienplus gespreksgroep. Het gaat over verdraagzaamheid / tolerantie. Samen met de jongeren gaat ds Tjalling Huisman voor. Roy Nikijuluw zal zingen, Bouko Tiggelaar begeleidt de samenzang.

Het is vandaag ook de laatste keer dat Marjolien Kippersluys Kindernevendienst geeft. De dienst vindt plaats in de Jacobuskerk in Zeerijp en begint om 9.30 uur.

De eerste inzameling is voor het werk van Tear (hulp aan de allerarmsten en bewustwording over armoede), de opbrengst van de tweede inzameling is bestemd voor ons eigen kerkenwerk.

NB: Deze dienst wordt uitgezonden via het kanaal van de Petrus en Pauluskerk in Loppersum!

Zondag 19 juni, vierde na Trinitatis
In de Vredekerk in Loppersum is er om 9.30 uur de jaarlijkse overstapdienst. Vier kinderen maken de overstap van basisschool naar middelbare school, zie het bericht elders in dit kerkblad onder federatienieuws. In deze dienst gaan beide predikanten voor, ds Marco Roepers en ds Tjalling Huisman. De samenzang wordt begeleid door Gerrit Huizenga.

Het doel van de eerste inzameling zal door de overstappers worden bepaald, de tweede inzameling is voor de kerk.

Om 19.00 uur is er een avondgebed in de Pancratiuskerk in Godlinze. Voorgangers zijn Els Pilon en Greetje Nomden. De Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries zal de samenzang ondersteunen en begeleiden, Wilko Middel doet dat op het orgel. Bij de uitgang is er een inzameling voor de diaconie.

Zondag 26 juni, eerste van de zomer
Om 9.30 uur is er dienst in de Jacobuskerk in Zeerijp. Achter het orgel hoort u Henk de Vries, achter tafel en op de preekstoel ziet u ds Tjalling Huisman.

Koffiedrinken na de dienst vindt plaats in de pastorie, zie het bericht hiervoor.

De eerste inzameling is voor de Open Hof, dagopvang voor dak en thuislozen in Groningen. De tweede inzameling is voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 3 juli, tweede van de zomer
Vandaag kunt u / kun jij weer levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank. De diaconie zamelt ze in en zorgt dat ze daar komen.

Een gezamenlijke dienst van Schrift en Tafel is er vandaag in de Vredekerk in Loppersum. De dienst begint om 9.30 uur. Organist is Bouke van der Ploeg, voorganger ds Tjalling Huisman.

De eerste inzameling is voor de Stichting Leergeld, voor hulp aan schoolgaande kinderen in gezinnen met weinig geld; de tweede inzameling is voor eigen kerkenwerk.

’s Avonds om 19.00 uur is er een avondgebed in de Mariakerk van Oosterwijtwerd. Voorgangers zijn Beppie Munting en Martin Ettema, Wilko Middel bespeelt het orgel.

Zondag 10 juli, derde van de zomer
Om 9.30 uur is er een dienst in de Jacobuskerk in Zeerijp. Dennis Wubs bespeelt het orgel, ds Tjalling Huisman is voorganger.

De eerste inzameling is voor de stichting Achter de regenboog, voor hulp aan kinderen en jongeren bij rouwverwerking. De tweede inzameling is voor het werk van onze kerkrentmeesters ten behoeve van onze gemeente.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Hij die u roept is trouw en komt zijn belofte na.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland