Over de diensten wijk Maarland 17 jan. 21 / 21 feb. 21

Zondag 17 januari, 3e van Epifanie.
Een dienst om 9.30 uur in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum.
Online via: www.kerkomroep.nl.
Voorganger: nog niet bekend
Organist: Ab Gramsbergen.
Zangers: Beppie Munting en Klaas Doornbos.

De 1e collecte is voor: Bartiméus Sonneheerdt.
Stichting Bartiméus Sonneheerdt is een instelling ten behoeve van zorg voor mensen die slechtziend of blind zijn. Het is de grootste organisatie in Nederland voor dienstverlening aan visueel gehandicapten.
Als je/u iets wilt geven: Bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329, graag onder vermelding van: Bartiméus Sonneheerdt.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk. Uw gift kunt u overmaken op het Bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394, onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

Zondag 24 januari, 4e van Epifanie.
Een dienst om 9.30 uur in de Jacobuskerk in Zeerijp.
Online via: www.kerkomroep.nl.
Voorganger: Ds. Marion Hartman
Organist: Bouko Tichelaar
Zangers: Gerry Dallinga en Fenko Zijlstra.

De 1e collecte is voor Gevangenenzorg Noord Nederland. Het doel van gevangenenzorg is het ondersteunen van gevangenen en hun familie tijdens het verblijf in de gevangenis en de periode daarna. Dit gebeurt door vrijwilligers die gevangenen en hun familieleden gezoeken, een luisterend oor bieden en meedenken over huisvesting, schulden en re-integratie.

Als je/u iets wilt geven: Bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329, graag onder vermelding van: Gevangenenzorg Noord Nederland.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk. Uw gift kunt u overmaken op het Bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394, vermeld voorin dit kerkblad, onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

Zondag 31 januari, 5e van Epifanie.
Een dienst om 9.30 uur in de Jacobuskerk in Zeerijp.
Online via: www.kerkomroep.nl.
Voorganger: nog niet bekend
Organist: Anjo de Haan
Zangers: Tineke Zijlstra en Willen Jan Stuut.

De 1e collecte is voor  het Lilianefonds. De doelstelling van het Lillianefonds is: Een wereld die openstaat voor iedereen en waarin kinderen met een handicap die opgroeien in extreme armoede, al hun talenten kunnen ontwikkelen en inzetten.

Als je/u iets wilt geven: Bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329, graag onder vermelding van: Lilianefonds.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk. Uw gift kunt u overmaken op het Bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394, vermeld voorin dit kerkblad, onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

Zondag 7 februari. 6e van Epifanie
Gezamenlijke Tienerdienst in de Petrus en Pauluskerk.
Online via: www.kerkomroep.nl.
Voorganger: Marco Roepers
Organist: Jan Smid.
Zangers: Jan en Wippy Kempenaar.
De 1e collecte is voor het Werelddiaconaat: Bangladesh.

Bangladesh is vaak in het nieuws vanwege overstromingen. Door de klimaat- verandering zullen die helaas vaker voorkomen. De overstromingen spoelen de oogst van de toch al zeer arme bevolking weg. Dit heeft direct gevolgen voor hun levensonderhoud. Kerk in Actie helpt de inwoners van Bangladesh na een ramp, maar ook bij hoe ze zich zo goed mogelijk op een overstroming kunnen voorbereiden. Dit kan bijvoorbeeld door gewassen te kiezen die beter bestand zijn tegen storm en regen.

Als je/u iets wilt geven: Bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329, graag onder vermelding van: Werelddiaconaat, Bangladesh.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk. Uw gift kunt u overmaken op het Bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394, vermeld voorin dit kerkblad, onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

Zondag 14 februari. 7e van Epifani.
Een dienst om 9.30 uur in de Jacobuskerk in Zeerijp.
Online via: www.kerkomroep.nl.
Voorganger: nog niet bekend
Organist: Bouko Tichelaar
Zangers: Beppie Munting en Fenko Zijlstra.

De 1e collecte is voor Mercy ships.
Mercy ships maakt chirurgische zorg toegankelijk voor de allerarmsten. Met het grootste ziekenhuisschip ter wereld, via de inzet van professionele vrijwilligers en dankzij de betrokkenheid van duizenden mensen. Als je/u iets wilt geven: Bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329, graag onder vermelding van: Mercy Ships.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk. Uw gift kunt u overmaken op het Bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394, onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

17 februari, Aswoensdag.
Dienst om 19.30 uur in de Jacobuskerk in Zeerijp.
Voorganger: Marika Meijer
Organist: Anjo de Haan
Zangers: Gerry Dallinga en Willem Jan Stuut.

De 1ee collecte is voor ondersteuning diaconaat in arme regio’s. Dit is het eerste project van de 40 dagentijd.

In Oost- Groningen en Limburg zijn de armoedecijfers schrikbarend hoog. Diakenen willen graag helpen bij problemen die hiermee samenhangen. Kerk in actie wil lokale kerken in arme regio’s van Nederland ondersteunen. Vorig jaar zijn drie proefprojecten gestart waarbij wordt uitgezocht wat de beste en meest effectieve manier is om dit te doen. Deze projecten zijn met name gericht op kinderen die in armoede leven.

Als je/u iets wilt geven: Bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329, graag onder vermelding van: Ondersteuning diaconaat in arme regio’s.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk. Uw gift kunt u overmaken op het Bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394, vermeld voorin dit kerkblad, onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

 Zondag 21 februari, 1e van 40-dagen
Morgengebed om 9.30 uur in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum.
Online via: www.kerkomroep.nl.
Voorgangers: Morgengebed commissie
Organist: Ab Gramsbergen
Zangers: Tineke Zijlstra en Klaas Doornbos.

De 1e collecte is voor ondersteuning diaconaat in arme regio’s, zie info bij 17 februari.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk. Uw gift kunt u overmaken op het Bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394, onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland