Diensten wijk Maarland 18 dec t/m 22 jan

Zondag 18 december, vierde van Advent
Een gezamenlijke dienst is er om 9.30 uur in de Vredekerk in Loppersum. Voorganger is ds Wike Spoelstra oet Spiek, achter het orgel Bouke van der Ploeg.

Inzamelingen zijn er voor het werk van onze diakenen en voor het werk van onze kerkrentmeesters.

’s Middags en ’s avonds zijn er nog drie diensten:

Om 16.30 uur is er de traditionele kerstviering in de Dorpskerk van Eenum. Er zal een koortje zingen van Eenumers, onder leiding van Harm op ’t Holt. Natuurlijk is er ook samenzang. Op het orgel speelt daarbij Bouke van der Ploeg, voorganger is ds Tjalling Huisman.

Om 19.00 uur is een avondgebed in de Jacobuskerk in Zeerijp. Voorgangers zijn dan Gerry Dallinga en Epco Wijngaarden, Dennis Wubs bespeelt het orgel.

Bij de uitgang is er een inzameling voor de diaconie.

Om 19.30 uur is er een kerstviering in de Pancratiuskerk in Godlinze. Het Leekster Mannenkoor zal zingen, de samenzang wordt begeleid door orgelspel van Jan Bakker. Voorganger is Jan Windt.

Vrijdagavond 23 december, kinderkerstnachtdienst
Om 19.00 uur is er weer kinderkerstnachtdienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. De kinderen zijn bezig een kerstspel in te studeren, dat opnieuw geschreven is door Marjolien Kippersluys. Het thema is: De kleur van kerst. De samenzang wordt begeleid door Loppersums Harmonie. De inzameling is voor Kika, dat zich inzet voor kinderen met de ziekte kanker. Na afloop is er voor iedereen wat te eten en drinken.

Zaterdagavond 24 december, kerstavond
Om 20.00 uur is er een kerstavonddienst in de Donatuskerk in Leermens. Voorganger is ds Sybrand Alblas, de samenzang wordt begeleid door Wilko Middel. Margriet Westerhuis en Marlies Smit spelen trompet. Thema van de dienst is: Een Groninger ziet het licht.

Na afloop is er warme chocolademelk en warme glühwein.

Om 22.00 uur is er een kerstnachtdienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Thema is: Ruimte om te mogen zijn. Popkoor Ripa uit Zeerijp zal een aantal liederen zingen, de samenzang wordt met orgelmuziek begeleid door Ab Gramsbergen. Voorganger is ds Tjalling Huisman.

De dienst eindigt op het plein met het zingen van het Ere zij God. Daarna is er warme chocolademelk en warme glühwein.

Inzamelingen zijn er in beide diensten voor Kinderen in de knel.

Kerstmorgen, zondag 25 december
Er zijn twee gezamenlijke diensten tegelijkertijd, beide beginnen om 10.00 uur.

In de Vredekerk in Loppersum is ds Marco Roepers voorganger, organist is Gerrit Huizenga.

In de Jacobuskerk in Zeerijp is ds Tjalling Huisman voorganger, organist is Anjo de Haan. In deze dienst zal de Riepster Cantorij zingen, onder leiding van Henk de Vries.

In beide diensten zijn er inzamelingen voor Kinderen in de knel en ook voor het eigen kerkenwerk.

Oudjaar, zaterdag 31 december
Om 19.30 uur is er een korte dienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Voorganger is ds Tjalling Huisman, organist Ab Gramsbergen.

De eerste inzameling is voor het werk van Wilde Ganzen, dat geeft ondersteuning aan kleine projecten in ontwikkelingslanden; de tweede inzameling is voor de kerk.

Nieuwjaar, zondag 1 januari
Vandaag een korte dienst in de Donatuskerk in Leermens, die begint om 10.30 uur. Voorganger is ds Tjalling Huisman, organist is Wilko Middel.

Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

Doop van de Heer, zondag 8 januari
Vandaag is er een gezamenlijke dienst in de Vredekerk in Loppersum. Voorganger is ds Marco Roepers, organist is Gerrit Huizenga. De dienst begint om 9.30 uur.

Vandaag wordt er weer voedsel ingezameld voor de Voedselbank. De diaconie zorgt dat de levensmiddelen erheen gebracht worden.

Inzamelingen zijn er voor Stichting Leergeld en voor het eigen kerkenwerk.

Tweede van Epifanie, zondag 15 januari
Een dienst van Schrift en Tafel is er in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. De dienst begint om 9.30 uur. Organist is Ab Gramsbergen, voorganger is ds Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er voor hospice De Schutse in Appingedam, en voor het kerkenwerk.

Derde van Epifanie, zondag 22 januari
Om 9.30 uur is er dienst in de Donatuskerk in Leermens. Achter het orgel Ab Gramsbergen, voorganger is waarschijnlijk – maar nog niet helemaal zeker – ds Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er voor ‘zorg voor ouderen in Moldavië’ en voor de kerk.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Zie, God is mijn helper, de Heer is het die mijn leven draagt.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland