over de diensten wijk maarland 18 nov t/m 18 dec

vrijdag 18 november, avondmaal Wiemersheerd
Om 19.30 uur is er in de Grote Zaal in Wiemersheerd, Loppersum een dienst van Schrift en Tafel. Iedereen uiteraard van harte welkom!

Zondag 20 november, laatste van de voleinding
Vandaag noemen we de namen van hen die het afgelopen kerkelijk jaar overleden zijn. We zetten ter nagedachtenis aan ieder een roos in een vaas. De dienst is een dienst van Schrift en Tafel, hij vindt dit jaar plaats in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum om 9.30 uur. De Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries zal medewerking verlenen, Rudi Diekstra speelt orgel. Voorganger is ds Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er voor eigen diaconaal en kerkelijk werk.

Zondag 27 november, eerste van Advent
Vandaag is er een dienst in de Mariakerk van       ’t Zandt. Voorganger is ds Frans Kristensen uit Warffum, organist is Ab Gramsbergen. De dienst begint om 9.30 uur.

De eerste inzameling is voor het ‘Alzheimercafé Groningen’, de tweede voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 4 december, tweede van Advent
In de Jacobuskerk in Zeerijp is er een morgengebed. Voorgangers zijn Henk Dragstra en Marika Meijer, organist is Anjo de Haan.

Tegelijkertijd is er een gezamenlijke dienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Voorganger is ds Tjalling Huisman, organist Jan Smid.

Beide diensten beginnen om 9.30 uur.

Bij beide diensten kunt u / kun je weer levensmiddelen meenemen voor de voedselbank Het Hoogeland in Winsum, de diaconie zorgt dat ze daar komen.

Verder zijn er inzamelingen voor de Stichting Leergeld en de eigen gemeenten.

Zondag 11 december, derde van Advent
Vandaag is er weer een dienst in de Mariakerk van ’t Zandt. Voorganger is ds Jannet van der Spek uit Groningen – zij heeft mij als mijn wijkpredikant in Amsterdam de weg helpen vinden in kerkzijn; ik doe een kanselruil met haar, in november ben ik voorgegaan in een dienst in Groningen. Wilko Middel hoort u / hoor je spelen op het orgel. De dienst begint om 9.30 uur.

Inzamelingen zijn er voor voedselbank en kerkenwerk.

Zondag 18 december, vierde van Advent
Een gezamenlijke dienst is er om 9.30 uur in de Vredekerk in Loppersum. Voorganger is ds Wike Spoelstra oet Spiek, achter het orgel Bouke van der Ploeg.

Inzamelingen zijn er voor het werk van onze diakenen en voor het werk van onze kerkrentmeesters.

’s Middags en ’s avonds zijn er nog drie diensten:

Om 16.30 uur is er de traditionele kerstviering in de Dorpskerk van Eenum. Er zal een koortje zingen van Eenumers, onder leiding van Harm op ’t Holt. Natuurlijk is er ook samenzang. Op het orgel speelt daarbij Bouke van der Ploeg, voorganger is ds Tjalling Huisman.

Om 19.00 uur is een avondgebed in de Jacobuskerk in Zeerijp. Voorgangers zijn dan Gerry Dallinga en Epco Wijngaarden, Dennis Wubs bespeelt het orgel.

Bij de uitgang is er een inzameling voor de diaconie.

Om 19.30 uur is er een kerstviering in de Pancratiuskerk in Godlinze. Het Leekster Mannenkoor zal zingen, de samenzang wordt begeleid door orgelspel van Jan Bakker. Voorganger is Jan Windt.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Door die genade bent u nu immers gered, doordat u gelooft. Deze redding dankt u niet aan uzelf; ze is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden. Niemand kan zich er dus op laten voorstaan.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland