Over de diensten wijk Maarland 21 feb. 21 / 28 mrt. 21

Op het moment van inleveren van onderstaande informatie over de diensten voor de periode 21 februari t/m 28 maart 2021 is nog niet bekend of de strenge Lockdown nog wordt gehandhaafd of dat er een versoepeling zal komen.

Conform landelijk voorschrift van de PKN zal er voorlopig niet gezongen worden bij de diensten. Dat betekent dat er bij de diensten geen zangers klaar staan om de liederen te zingen. De teksten van de liederen zullen door predikant en/of ouderling  uitgesproken worden. Mocht dat in de loop van de komende tijd veranderen dan zal dat ook te lezen zijn in de u toegezonden liturgie voor elke zondag. Uiteraard zijn alle kerkdiensten  online te beluisteren via de kerkomroep.

Zondag 21 februari, 1e van de veertigdagentijd.
Morgengebed om 9.30 uur in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum.

Online via: www.kerkomroep.nl.
Voorgangers zijn de leden van de Morgengebedcommissie.
Organist: Ab Gramsbergen.
De 1ee collecte is voor ondersteuning diaconaat in arme regio’s. Dit is het eerste project tijdens de veertigdagentijd.

In Oost-Groningen en Limburg wordt armoede vaak doorgegeven van generatie op generatie. Er is weinig werk en er zijn weinig voorzieningen om kansarme jongeren op te vangen. De kerken zijn er klein en hebben niet veel financiële middelen. Hoe kun je dan iets doen voor mensen in kwetsbare omstandigheden? Kerk in Actie begeleidt kerken in deze regio’s in hun diaconale taak en ondersteunt hen zo nodig financieel.

Als je/u iets wilt geven: bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329, graag onder vermelding van: Ondersteuning diaconaat in arme regio’s.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk. Uw gift kunt u overmaken op bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394, onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

Zondag 28 februari, 2e van de veertigdagentijd.
Een dienst om 10.00 uur in de Jacobuskerk in Zeerijp.
Online via: www.kerkomroep.nl.
Voorganger: Prof. Dr. v.d. Brom, Haren.
Organist: Henk de Vries

De 1ee collecte is voor ondersteuning diaconaat in arme regio’s. Zie info bij 21 februari.

Als je/u iets wilt geven: bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329, graag onder vermelding van: Ondersteuning diaconaat in arme regio’s.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk. Uw gift kunt u overmaken op bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394, onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

Zondag 7 maart, 3e van de veertigdagentijd.
Een gezamenlijke dienst om 9.30 uur in de Vredekerk.
Online via: www.kerkomroep.nl,
Voorganger: ds. Marco Roepers.
Organist:  Jan Smid.

De 1e collecte is voor ondersteuning diaconaat in arme regio’s. Zie info bij 21 februari.

Als je/u iets wilt geven: bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329, graag onder vermelding van:  Ondersteuning diaconaat in arme regio’s.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk. Uw gift kunt u overmaken op het bankrekeningnummer van de kerk, (voorin dit kerkblad), onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

 Zondag 14 maart, 4e van de veertigdagentijd.
Een dienst in om 9.30 uur in de Jacobuskerk in Zeerijp.
Online via: www.kerkomroep.nl.
Voorganger: Ds. Fortuin uit Delfzijl.
Organist: Henk de Vries

De 1e collecte is voor Opvang van Rohingya-vluchtelingen. Dit is het tweede project tijdens de veertigdagentijd.

Er zijn naar schatting meer dan 1 miljoen Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh. Ze zijn gevlucht uit angst voor het gewelddadige Myanmarese leger. Ruim 70% van de vluchtelingen is kind en veel zwangere en dus kwetsbare vrouwen. Nog altijd komen er dagelijks grote aantallen vluchtelingen met de boot of per voet aan in het vluchtelingenkamp: Cox’s Bazar, Bangladesh.

Kerk in Actie zorgt voor water, voedsel en waar het kan voor scholing.

Als je/u iets wilt geven: bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329, graag onder vermelding van:  Opvang Rohingya- vluchtelingen.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk. Uw gift kunt u overmaken op bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394, (voorin dit kerkblad), onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

Zondag 21 maart, 5e van de veertigdagentijd.
Een dienst om 9.30 uur in de Jacobuskerk in Zeerijp.
Online via: www.kerkomroep.nl.
Voorganger: Pastor Anita v. d. Heide uit Groningen. 
Organist:  Bouko Tichelaar

De 1e collecte is voor Opvang Van Rohingya-vluchtelingen, zie info bij 14 maart.

Als je/u iets wilt geven: bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329, graag onder vermelding van: Opvang Rohingya- vluchtelingen.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk. Uw gift kunt u overmaken op bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394, onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

Zondag 28 maart, Palmpasen.
Een dienst om 9.30 uur in de Jacobuskerk in Zeerijp.
Online via: www.kerkomroep.nl.
Voorganger:  Ds. Marco Roepers
Organist: Henk de Vries

De 1e collecte is voor Opvang Van Rohingya-vluchtelingen, zie info bij 14 maart.

Als je/u iets wilt geven: bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329, graag onder vermelding van: Opvang Rohingya- vluchtelingen.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk. Uw gift kunt u overmaken op bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394, onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland