Over de diensten wijk Maarland 21 mei t/m 5 juli

Over de diensten

Donderdag 21 mei, Hemelvaart

Om 9.30 uur: via www.kerkomroep.nl vanuit de Vredekerk. Een gezamenlijke dienst, met orgelklanken van Wilko Middel en zang van Alida Boerema en Pieter Molenaar. Voorganger is ds Tjalling Huisman. Col­lectes zijn er voor Zeemanshuis en kerk. De bank­rekeningnummers staan voorin dit kerkblad.
Giften voor het Zeemanshuis op rekening van één van de diaconieën onder vermelding van ‘Zee­manshuis’.

Zondag 24 mei, Wezenzondag

Om 9.30 uur: via www.Kerkomroep.nl vanuit de  Petrus en Pauluskerk.
Voorganger vandaag is Riky Chrisstoffers. Organist Ab Gramsbergen begeleidt zangeressen Tineke en Reina Zijlstra met orgelmuziek.
Vandaag is er een inzameling voor Kerk in Actie – kansen voor straatkinderen in Oeganda.
Het bankrekeningnummer van de diaconie is:
NL 60 SNSB 090 18 74 329,, graag onder vermelding van ‘straatkinderen Oeganda’.

Zondag 31 mei, Pinksteren

Om 10.00 uur: via www.kerkomroep.nl , vanuit de Andreas kerk te Spijk. De dienst is ook te zien op YouTube via youtube.­com/user/pknspijklosdorp. We vieren Pinksteren met en voor en door het hele cluster: de kerken van de PKN Spijk-Losdorp, Bie­rum-Holwierde-Krewerd, Vredekerk-Maarland en de GK ’t Zandt-Godlinze.

Voorgangers zijn de voormalig kerkelijk werker van ’t Zandt-Godlinze Jeltsje Elzinga en ds Tjalling Huisman. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door de clustermuziekgroep, dit keer zijn dat Wil­lem Jan Stuut, Richard Wildeman en Anna Windt. Organist is Koos Cijsouw en de zang komt van de muziekgroep en van Beppie Munting en Fenko Zijlstra.

De inzameling is voor een ‘Steun in de rug voor de jonge open kerk in Marokko’, een project van Kerk in Actie. U kunt uw gift rechtstreeks overmaken naar Kerk in Actie, of naar uw plaatselijke diaconie. Doe dit onder vermelding van ‘Pinkstercollecte Marokko’.

Zondag 7 juni, Trinitatis

Om 9.30 uur: via  www.Kerkomroep.nl, vanuit de Petrus en Pauluskerk.
Voorganger is pastor Marika Meijer, organist Wilko Middel.
De zangers zijn nog niet bekend..
De inzameling is voor Tear, dat mensen helpt om zelf op te staan uit armoede en onrecht.
Het bankrekeningnummer van de diaconie is:
NL 60 SNSB 090 18 74 329, graag onder vermelding van ‘Tear’.

Zondag 14 juni, eerste van de zomer

Om 9.30 uur: via www.Kerkomroep.nl, vanuit de Petrus en Pauluskerk.
De dienst komt vandaag uit Zeerijp: Jaap Jan Geert­sema wordt bevestigd als ouderling-kerkrentmees­ter, Henk Beukema als ouderling-voorzitter. Maar­ten Burggraaff neemt afscheid als voorzitter van de kerkrentmeesters en de kerkenraad.
Voorganger is ds Tjalling Huisman, organist en zan­gers zijn nog niet bekend.

De inzameling is voor Voedselbank Het Hogeland in Winsum. Nog meer dan in gewone tijden heeft de Voedselbank onze inbreng nodig. Het bankrekeningnummer van de diaconie is:
NL 60 SNSB 090 18 74 329, graag onder vermelding van ‘Voedselbank’.

Zondag 21 juni, tweede van de zomer

Twee diensten zijn er vandaag:

Om 9.30 uur: via www.Kerkomroep.nl, vanuit de Petrus en Pauluskerk.
Het is vandaag een gezamenlijke dienst, voorgan­ger ben ik – Tjalling Huisman. Voorlopig is het mijn laatste dienst in Maarland. Maar ik hoop nog eens terug te komen in gewonere tijden om echt af­scheid te nemen.
Organist is Ab Gramsbergen, de zangers zijn nog niet bekend.
De inzameling is voor onze plaatselijke diaconie, Het bankrekeningnummer van de diaconie is:
NL 60 SNSB 090 18 74 329

Om 19.30 uur is er een Evensong: via www.Kerkomroep.nl, vanuit de Petrus en Pauluskerk.

Vorig jaar was die er ook, toen in samenwerking met het Dorpshuis Zeerijp: Evensong & Pub. Dit jaar zal een kleine delegatie van The Dutch Choral Singers onder leiding van Henk de Vries en met or­gelbegeleiding van Vincent Hensen, coronaproof zingen. Met een kleine rol als liturg voor ds Tjalling Huisman.

Een collecte is er voor Stichting De Vrolijkheid, zij brengt wat vrolijkheid aan kinderen en jongeren in asielcentra. Het bankrekeningnummer van de diaconie is: NL 60 SNSB 090 18 74 329, graag onder ver­melding van ‘Stichting De Vrolijkheid’.

Zondag 28 juni, derde van de zomer

Om 9.30 uur: via www.kerkomroep.nl vanuit de Vredekerk.
Eigenlijk was deze gezamenlijke dienst de over­stapdienst van kinderen die naar de middelbare school gaan. Hoe het er nu uit gaat zien, is nog on­bekend. Voorganger is ds Marco Roepers, organist Gerard Kadijk.

Het doel van de inzameling is ook nog niet bekend.

Zondag 5 juli, vierde van de zomer

Om 19.00 uur: via www.Kerkomroep.nl, vanuit de Petrus en Pauluskerk. Vandaag is er geen morgendienst, maar een avond­gebed.
Voorgangers zijn leden van de avondgebedcommis­sie, zangers en organist zijn nog niet bekend.

Geld wordt er ingezameld voor Actie Vakantietas, een initiatief van Kerk-in-Actie:  kinderen uit kwetsbare gezinnen krijgen een rugzak vol verras­singen voor de zomervakantie.

Voor als je / u iets wilt geven: Het bankrekeningnummer van de diaconie is: NL 60 SNSB 090 18 74 329, graag onder vermelding van ‘Actie Vakantietas’.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland