Over de diensten wijk Maarland 6 dec. t/m 17 jan.

Over de diensten

Ook de komende periode kunnen er weer gemeen­teleden (na aanmelding en met inachtneming van het protocol) deel nemen aan de kerkdiensten.

Nog steeds geldt de maatregel: maximaal 30 bezoe­kers, dat betekent dat er bij een gezamenlijke dienst vanuit de Vredekerk en Maarland per kerk 15 mensen zich kunnen opgeven. Het geldt nu dan echt vol is vol, het kan dus zijn dat u te horen krijgt dat de lijst vol is.

De diensten zullen ook gewoon nog online te be­luisteren zijn via de kerkomroep.

Zondag 6 december, Tweede Advent.

Gezamenlijke dienst om 9.30 uur in de Vredekerk.
Online via: www.kerkomroep.nl.
Voorganger: Prof. Dr. L.J. van den Brom, Haren.
Organist: John Veldman
Zangers: niet bekend

De inzamelingen: De 1e collecte is voor het Zee­manshuis. In het Zeemanshuis kunnen zeevaren­den en vrachtwagenchauffeurs ontspannen in hui­selijke sfeer. Men kan hier onder het genot van een hapje en een drankje onder andere TV kijken, een spelletje spelen of contact zoeken met het thuis­front. Het Zeemanshuis wordt gerund door vrijwil­ligers en is zeven dagen per week open.

Als je/u iets wilt geven: het bankrekeningnummer van de diaconie staat voorin dit kerkblad, graag on­der vermelding van: Project Zeemanshuis.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk. Uw gift kunt u overmaken op het bankrekeningnum­mer van de kerk, vermeld voorin dit kerkblad, on­der vermelding van: eigen kerkenwerk.

Zondag 13 december, Derde Advent.

Een dienst om 9.30 uur in de Jacobuskerk in Zeer­ijp.
Online via: www.kerkomroep.nl.
Voorganger: Pastor Marika Meijer
Organist: Dennis Wubs.
Zangers: Beppie Munting en Fenko Zijlstra.

De inzamelingen: De 1e collecte is voor: De eigen Diaconie, algemene middelen.

Als je/u iets wilt geven: het bankrekeningnummer van de diaconie staat voorin dit kerkblad, graag on­der vermelding van: Algemene middelen, eigen Diaconie.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk. Uw gift kunt u overmaken op het bankrekeningnum­mer van de kerk, vermeld voorin dit kerkblad, on­der vermelding van: eigen kerkenwerk.

Zondag 20 december, Vierde Advent

Een dienst om 9.30 uur in de Petrus en Pauluskerk.
Online via: www.kerkomroep.nl.
Voorganger: Ds. Jack Schimmel uit Spijk.
Organist: Wilko Middel
Zangers: Wippy Kempenaar en Willem Jan Stuut.

De inzamelingen: De 1e collecte is voor Stichting welzijn en dienstverlening, met name vluchtelin­genwerk in de regio. De vrijwilligers en professio­nele beroeps- krachten maken vluchtelingen weg­wijs tijdens de asielprocedure en zijn actief in het asielzoekerscentrum. Als je in Nederland mag blij­ven, begeleiden deze vrijwilligers vluchtelingen naar een gemeente en ondersteunen hen met het leren van de Nederlandse taal.

Als je/u iets wilt geven: het bankrekeningnummer van de diaconie staat voorin dit kerkblad, graag on­der vermelding van: Stichting Welzijn en Dienst­verlening, vluchtelingenwerk in de regio.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk. Uw gift kunt u overmaken op het bankrekeningnum­mer van de kerk, vermeld voorin dit kerkblad, on­der vermelding van: eigen kerkenwerk.

Donderdag 24 december, Kerstnacht.

Gezamenlijke Kerstnachtdienst van Maarland, Vre­dekerk, ’t Zandt en Godlinze, om 21.00 uur in de Vredekerk in Loppersum. Deze dienst is alleen on­line te beluisteren en te zien via YouTube, kerk­dienst Vredekerk.
Voorganger: ds. Marco Roepers.
De inzameling is voor: Kerstcampagne Kinderen in de Knel: Geef licht.

De situatie van vluchtelingenkinderen in Grieken­land is alleen maar urgenter geworden. Met de kerstcampagne Geef licht, komen we voor hen op. We geloven in een beter leven voor deze kinderen. In deze tijd leven we toe naar een nieuw begin: de geboorte van Jezus, zelf een vluchtelingenkind. In Hem gaf God licht in het donker en dat geven wij door. We helpen de kinderen met voedsel, kleding en onderwijs en we proberen hen op een betere plek te krijgen. Geef licht aan de vluchtelingenkin­deren in Griekenland.

Als je/u iets wilt geven: het bankrekeningnummer van de diaconie staat voorin dit kerkblad, graag on­der vermelding van: Kerstcampagne Kinderen in de knel, Geef licht.

Vrijdag 25 december, Kerstmorgen.

Een dienst om 10.00 uur in de Jacobuskerk in Zee-r­ijp. Online via: Online via: www.kerkomroep.nl.
Voorganger: Ds. Marion Hartman.
Organist: Anjo de Haan.
Zangers: er is een groepje zangers.
De inzamelingen: De 1e collecte is voor de Kerst­campagne Kinderen in de Knel. Zie bovenstaande informatie bij 24 december.

Als je/u iets wilt geven: het bankrekeningnummer van de diaconie staat voorin dit kerkblad, graag on­der vermelding van: Kerstcampagne Kinderen in de knel, Geef licht.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk. Uw gift kunt u overmaken op het bankrekeningnum­mer van de kerk, vermeld voorin dit kerkblad, on­der vermelding van: eigen kerkenwerk.

Zondag 27 december, Zondag na Kerst.

Een dienst om 9.30 uur in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum.
Online via: www.kerkomroep.nl.
Voorganger: Ds. De Boer
Organist: Wilko Middel
Zangers: Gerry Dallinga en Tineke Zijlstra
De inzamelingen: De 1e collecte is voor Hospice de Schutse , Appingedam.

Hospice de Schutse biedt een liefdevol thuis voor ernstige zieke mensen in hun laatste levensfase. Tijdelijk verblijf in het hospice is ook mogelijk. Bij­voorbeeld als de belangrijkste mantelzorger ziek is of even een momentje voor zichzelf nodig heeft.

Als je/u iets wilt geven: het bankrekening- num­mer van de diaconie staat voorin dit kerkblad, graag onder vermelding van: Hospice de Schutse, Appingedam.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk. Uw gift kunt u overmaken op het bankrekeningnum­mer van de kerk, vermeld voorin dit kerkblad, on­der vermelding van: eigen kerkenwerk.

Donderdag 31 december, Oudjaar.

Een gezamenlijke dienst om 19.30 uur in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum.
Online via: www.kerkomroep.nl.
Voorganger: Ds. Marco Roepers.
Organist: Wilko Middel.
De inzameling is voor de Wilde Ganzen.

Wilde Ganzen bestrijdt armoede wereldwijd. Zij stimuleren projecten die opgezet zijn door mensen in ontwikkelingslanden, in samenwerking met on­dernemende Nederlanders. Deze kleinschalige pro­jecten steunen zij met geld, advies, expertise en netwerk. Ook versterken ze de zelfredzaamheid van deze mensen en hun organisaties, met name in het werven van fondsen in eigen land.

Als je/u iets wilt geven: het bankrekeningnummer van de diaconie staat voorin dit kerkblad, graag on­der vermelding van: Wilde Ganzen.

Zondag 3 januari, Epifanie.

Een dienst om 9.30 uur in de Jacobuskerk in Zeer­ijp.
Online via: www.kerkomroep.nl.
Voorganger: Pastor Marika Meijer.
Organist: nog niet bekend.
Zangers: Wippy Kempenaar en Willem Jan Stuut.
De inzamelingen: De 1e collecte is voor: Achter de regenboog.

Achter de regenboog is er voor kinderen en jonge­ren in Nederland die te maken krijgen met de dood. Zij ondersteunen hen, hun ouders en de ver­dere omgeving in het zelfhelend vermogen van kind en gezin.

Als je/u iets wilt geven: het bankrekeningnummer van de diaconie staat voorin dit kerkblad, graag on­der vermelding van: Achter de regenboog.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk. Uw gift kunt u overmaken op het bankrekeningnum­mer van de kerk, vermeld voorin dit kerkblad, on­der vermelding van: eigen kerkenwerk.

Zondag 10 januari, 2e van Epifanie.

Een gezamenlijke tienerdienst om 9.30 uur in de Vredekerk.

Online via: Online via: www.kerkomroep.nl.
Voorganger: Ds. Marco Roepers.
Organist: niet bekend.
De inzamelingen: De 1e collecte is voor: Project Zeemanshuis in de Eemshaven.

In het Zeemanshuis kunnen zeevarenden en vrachtwagenchauffeurs ontspannen in huiselijke sfeer. Men kan hier onder het genot van een hapje en een drankje onder andere TV kijken, een spelle­tje spelen of contact zoeken met het thuisfront. Het Zeemanshuis wordt gerund door vrijwilligers en is zeven dagen per week open.

Als je/u iets wilt geven: het bankrekeningnummer van de diaconie staat voorin dit kerkblad, graag on­der vermelding van: Project Zeemanshuis.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk. Uw gift kunt u overmaken op het bankrekeningnum­mer van de kerk, vermeld voorin dit kerkblad, on­der vermelding van: eigen kerkenwerk.

Zondag 17 januari, 3e van Epifanie.

Een dienst om 9.30 uur in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum.
Online via: www.kerkomroep.nl.
Voorganger: nog niet bekend
Organist: nog niet bekend.
Zangers: Gerry Dallinga en Tineke Zijlstra.
De inzamelingen: De 1e collecte is voor: Bartiméus Sonneheerdt.

Stichting Bartiméus Sonneheerdt is een instelling ten behoeve van zorg voor mensen die slechtziend of blind zijn. Het is de grootste organisatie in Ne­derland voor dienstverlening aan visueel gehandicapten.

Als je/u iets wilt geven: het bankrekeningnummer van de diaconie staat voorin dit kerkblad, graag on­der vermelding van: Bartiméus Sonneheerdt.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk. Uw gift kunt u overmaken op het bankrekeningnum­mer van de kerk, vermeld voorin dit kerkblad, on­der vermelding van: eigen kerkenwerk.

 

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Wie een lamp aansteekt, zet hem niet onder een vat of onder een bed, maar plaatst hem op een standaard, zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland