Over de diensten wijk Maarland 9 okt t/m 20 nov

Zondag 9 oktober, Israëlzondag
Om 9.30 uur is er een dienst in de Mariakerk van ’t Zandt. Ds Frans Kristensen uit Warffum – ooit vicaris in onze gemeente is voorganger, organist is Wilko Middel.

De eerste inzameling is voor INLIA, een stichting die zich vanuit de kerken bezighoudt met de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers; onze diaconie heeft er regelmatig contact mee.

De tweede inzameling is voor de kerk.

Zondag 16 oktober, vierde van de herfst
Er is een gezamenlijke dienst in de Vredekerk in Loppersum. voorganger is ds Riky Chrisstoffers, organist is Bouke van der Ploeg.

Ook is er een dienst in de Jacobuskerk in Zeerijp. Voorganger daar is Egbert Smit uit Westeremden, organist is Stef Tuinstra.

Beide diensten beginnen om 9.30 uur. In beide diensten zijn er inzamelingen voor Werelddiaconaat en kerk.

Zondag 23 oktober, vijfde van de herfst
In de Donatuskerk in Leermens is er een Morgengebed, dat om 9.30 uur begint. Voorgangers zijn Reina Zijlstra en Henk Dragtstra, organist is Jan Smid. Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

Zondag 30 oktober, Dankdag
Op deze dankdag is er een gezamenlijke dienst in de Vredekerk in Loppersum, het is een dienst voor jong en oud. Organist is Bouke van der Ploeg, voorganger is ds Tjalling Huisman. De dienst begint gewoon om 9.30 uur.

De eerste inzameling is voor het werk van het Leger des Heils, de tweede inzameling is voor het werk in en van onze eigen gemeenten.

s Avonds om 19.00 uur is er een avondgebed in de Pancratiuskerk in Godlinze. Van de commissie avondgebed gaan daar voor Greetje Nomden en Zwanny Boer, organist is Wilko Middel.

Zondag 6 november, eerste van de voleinding
Vandaag zijn er twee diensten, beide beginnen om 9.30 uur.

In de Petrus en Pauluskerk in Loppersum is er een gezamenlijke dienst. Voorganger is ds Atze Landman, achter het orgel hoort u Ab Gramsbergen spelen.

In de Jacobuskerk in Zeerijp gaat ds Tjalling Huisman voor, Anjo de Haan is organist.

In deze beide diensten kun je / kunt u weer (houdbare) levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank. De diaconie verzamelt en vervoert ze.

Inzamelingen zijn in beide diensten voor Stichting Leergeld en voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 13 november, tweede van de voleinding
Er is om 9.30 uur een dienst in de Donatuskerk in Leermens waarin ds Struif voorgaat. Organist is Wilko Middel. Inzamelingen zijn er voor Unicef en de kerk.

vrijdag 18 november, avondmaal Wiemersheerd
Om 19.30 uur is er in de Grote Zaal in Wiemersheerd, Loppersum een dienst van Schrift en Tafel. Iedereen uiteraard van harte welkom!

Zondag 20 november, laatste van de voleinding
Vandaag noemen we de namen van hen die het afgelopen kerkelijk jaar overleden zijn. We zetten ter nagedachtenis aan ieder een roos in een vaas. De dienst is een dienst van Schrift en Tafel, hij vindt dit jaar plaats in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum om 9.30 uur. De Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries zal medewerking verlenen, Jan Smid speelt orgel.

Voorganger is ds Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er voor eigen diaconaal en kerkelijk werk.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen, want Gods tempel is heilig – en die tempel bent u zelf.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland