Over de diensten wijk Maarland 9 sept t/m 9 okt

Aftreden Janny Huis als ouderling
Janny Huis is gestopt met haar werk als ouderling. Zij heeft meer tijd nodig voor zorg binnen de familie en dat valt niet langer te combineren met het ouderlingschap. We vinden dat erg jammer. We zullen haar betrokkenheid en eigen zienswijze missen, maar we begrijpen haar beslissing zeker. Zelf zal Janny het bezoekwerk missen, met veel liefde heeft ze dat gedaan.

In de dienst van 25 september in Leermens, neemt zij afscheid als ouderling.

Vrijdag 9 september, avondmaal Wiemerheerd
Om 19.30 uur is er een korte dienst van Schrift en Tafel in de grote zaal van Wiemersheerd in Loppersum. Iedereen die wil deelnemen, van harte welkom!

Zondag 11 september, twaalfde van de zomer
Een dienst van Schrift en Tafel is er in de Jacobuskerk in Zeerijp. Van de hand van Dennis Wubs is de orgelbegeleiding van de samenzang, voorganger is (anders dan eerder vermeld) prof. Evert Jonker.

De eerste avondmaalscollecte is voor het Ronald McDonaldhuis in Groningen, dat ouders van zieke kinderen verblijf geeft in de buurt van het ziekenhuis. De tweede collecte is voor het financieel draaiend houden van de eigen kerk.

De dienst begint gewoon om 9.30 uur.

Zondag 18 september, Startzondag
Op deze Startzondag is er om 9.30 uur dienst in de Jacobuskerk in Zeerijp. In deze dienst zingt de Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries in afwisseling met de gemeente. Het orgel wordt bespeeld door Bouko Tiggelaar. Voorgangers zijn ds Marco Roepers en ds Tjalling Huisman.

De eerste inzameling is bestemd voor het werk van onze eigen diaconieën, de tweede voor ons eigen kerkenwerk.

Na de dienst is er een programma met koffie en taart, dienstenveiling en lunch in de Vredekerk in Loppersum. Om ongeveer 12.45 uur is daar – vooraf aan de lunch – een kort middaggebed.

Voor meer informatie, kijk hier: startzondag.

Zondag 25 september, eerste van de herfst
Er is een dienst in de Donatuskerk in Leermens die om 9.30 uur begint. De Riepster Cantorij zal weer zingen, speciaal in deze dienst omdat Albert de Jonge afscheid neemt van Maarland (zie het bericht onder wel en wee). Ook neemt Janny Huis in deze dienst afscheid van het ouderlingschap. Wilko Middel bespeelt het orgel, voorganger is ds Tjalling Huisman.

De eerste inzameling is voor Tent of nations, boerderij en ontmoetingsplek in Palestina (op de Westelijke Jordaanoever) voor joden, christenen en moslims. Tent of nations is eigendom van de Palestijnse, christelijke familie Nassar. Directeur Daoud Nassar kwam vorig jaar in Loppersum vertellen over de voortdurende dreiging van de regering van Israël om het land te onteigenen. Desalniettemin houdt de familie vast aan haar lijfspreuk, in het voetspoor van Jezus: wij weigeren om vijanden te zijn!

Zondag 2 oktober, tweede van de herfst
Twee diensten zijn er vandaag.

Om 9.30 uur is er een gezamenlijke dienst van Schrift en Tafel in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Organist is Ab Gramsbergen, voorganger ds Tjalling Huisman.

Bij deze dienst is het weer mogelijk om levensmiddelen mee te nemen voor de Voedselbank Het Hogeland in Winsum. De diaconie zorgt voor dozen en vervoer.

De eerste inzameling is voor de Stichting Leergeld, voor leermiddelen en sportbenodigdheden voor kinderen uit gezinnen met weinig financiële armslag. De tweede inzameling is voor de kerk.

Om 19.00 uur is er in de Petrus en Pauluskerk een Avondmuziek met een koor van het Collegium Musicum Loppersum. Dirigent is Jelke Hamersma, Jan Luth bespeelt het orgel, voorganger is ds Tjalling Huisman.

Er is een inzameling voor het werk van het Collegium Musicum Loppersum.

Zondag 9 oktober, Israëlzondag
Om 9.30 uur is er een dienst in de Mariakerk van ’t Zandt. De voorganger is nog niet bekend, maar de organist wel: Wilko Middel!

De eerste inzameling is voor INLIA, een stichting die zich vanuit de kerken bezighoudt met de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers; onze diaconie heeft er regelmatig contact mee.

De tweede inzameling is voor de kerk.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal Ik u afvallen, nooit zal Ik u verlaten.’

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland