Overdenking Piet Meerman

Overdenking van een pas bevestigd lid van de diaconie in corona tijd. 

Stap voor stap komen we steeds dichterbij Pasen, het lijden, sterven en opstanding van Jezus .

Ik moest laatst even denken aan die vogel die onverstoord op het nest blijft zitten om de eieren uit te broeden. Nauwelijks zonder te eten of te drinken, heel bijzonder vond ik dat. Een les in volharding in moeilijke tijden. Kunnen wij van haar leren. En ja hoor, er kwamen prachtige kleine duifje na ongeveer 2 en een halve  weken tevoorschijn. 

En ik zag de moederduif druk bezig met voeren van haar jong en 4 weken later vlogen de jongen uit. 

Het was ze gelukt om hun vleugels te leren uitslaan, om dat veilige nest te verlaten.

 

Zo belangrijk dus, die veilige plek, als basis om de wereld in te gaan, voor die vogels. Zo ook voor ieder mens. Helaas lukt het veel mensen niet om de vleugels succesvol uit te slaan. Soms zit het gewoon tegen in het leven.

Hoeveel mensen zouden wereldwijd in stilte lijden onder allerlei verschrikkelijke omstandigheden?

Honger, ziekte, gebrek aan van alles, oorlog of woede en verdriet voor alles wat ze overkomen is of  werd aangedaan. We kunnen het dagelijks zien en horen. Laatst weer het afschuwelijke bericht over miljoenen oeigoeren die gevangen zitten en waarvan sommigen onvrijwillig gesteriliseerd of geaborteerd worden. Voorbeelden te over. Maandelijks komen er steunaanvragen bij de diaconie binnen, dus de nood is hoog in deze wereld.

Veel mensonterende situaties. Verbijsterend dat dit mogelijk is. Wat wonen wij dan in een mooi land, met goede voorzieningen, waar zulke praktijken gelukkig niet voor komen. Maar ook in Nederland zijn er wel situaties die om verbetering vragen, daar kunnen we niet omheen natuurlijk, en dat moet ook zeker niet gebeuren. 

En dan in deze tijd van corona beperking, waardoor veel mensen in financiële problemen zijn geraakt. En wat zouden we graag terug willen naar het oude normaal.  Veel mensen zijn bang besmet te raken en daardoor alle contacten mijden. Een eenzame tijd voor die mensen, die zich misschien heel alleen voelen. 

Laten we daarom niet vergeten naar elkaar omkijken.

 

Zo moet ik ineens aan Jezus denken die toen het erop aankwam zich ook heel alleen voelde toen hij gevangen genomen en aan het kruis hing.  Van God en mensen verlaten, maar hij hield stand zodat Hij zijn allesomvattende Liefde aan ons heeft gegeven. Zo willen wij als navolgers van Jezus die liefde zichtbaar maken in ons dagelijks leven en door het werk in de diaconie. Ondanks de beperkingen die we nu hebben, kunnen we gelukkig elkaar door de technische middelen de kerkdiensten en een ontmoeting met de kinderen meemaken en online vergaderen. Het nodigt ons daarom uit tot creativiteit hoe kerk te zijn zonder fysiek samen te komen. 

Zo wil ik toeleven naar Pasen en hopelijk kunnen we binnen afzienbare tijd elkaar als gemeente weer ontmoeten.  Want het wonder van Pasen, het opstaan van Jezus uit het graf mag en moet van harte gevierd worden.

Moge ons geloof in Jezus de  leidraad zijn om onze diaconale taak in deze wereld zichtbaar te maken.

Alvast een gezegend Pasen toegewenst.

Piet Meerman (voorzitter diaconie wijk Vredekerk)

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Zie, God is mijn helper, de Heer is het die mijn leven draagt.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland