Overpeinzing

Vandaag is het Aswoensdag. Het carnaval is voorbij. De 40dagentijd is aangebroken. Avonddienst in Leermens. Donatus kerk. Heilige plek. Meer dan duizend jaar het tufstenen koorgedeelte. Met de witlof van koster Jan Pijper onder het koor. En ook vier emmers winterwortels, gespreid op het grind. “Als de kop een beetje zwart is geworden, gewoon wegsnijden. Gisteren nog gegeten. Prima!”

Hij neemt zondag afscheid. Na 55 jaar als koster. Begon op zijn 28e. Wil stoppen, nu hij nog gezond en fit is. De afgelopen weken is Jan elke dag een uurtje in de kerk geweest. Alles nog een keer schoonmaken en in de was zetten. Je moet het immers netjes achterlaten als je vertrekt.

Hoe moet dat nou met de witlof? Ach zijn opvolger houdt ook van tuinieren. Dat komt wel goed. We gingen met een askruisje weer naar buiten. Bijzonder ritueel.

“Gedenk mens, dat je van aarde zijt…”

En vijf minuten stilte; echt stilte. Ongewoon voor Calvinisten. Wat wil je, met een vrouwelijke Roomse pastor als voorganger. Samen met Tjalling. Onze eigen dominee. Houdt van hardlopen. En van zijn kinderen.

Groetjes uit Stedum,
Pieter (bas, Riepster Cantorij)

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen, want Gods tempel is heilig – en die tempel bent u zelf.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland