Overstapdienst zondag 27 juni 2021

Op 27 juni is in de Vredekerk de overstapdienst. In deze dienst nemen de kinderen  die van de basisschool naar het voortgezet onderwijs gaan, afscheid van de kindernevendienst en worden ze welkom geheten door de Tienerdienst. Het thema van de dienst is: “Handen heb je om te geven”. Muzikale medewerking wordt verleend door Joke Scholten en Evert Koopmans. De dienst wordt geleid door ds. Marco Roepers en is voorbereid door een werkgroep van de kindernevendienstleiding. De liederen zijn mee uitgekozen door de overstappers.

ds. Marco Roepers    

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland