PaasChallange groot succes in Loppersum

De weg door Jeruzalem, stel je voor dat je in een tijdmachine kan stappen, terug naar het jaar 30 van onze jaartelling. Opeens loop je door de straten van Jeruzalem op zoek naar geheime aanwijzingen. Overal kom je QR-codes tegen en ga je het gesprek aan met virtuele gesprekpartners uit de tijd van Jezus. Je zit middenin het verhaal van Pasen.

Dus gingen we coronaproef met Pasen op pad, even weg van de televisie, of i-pad. Vooraf kregen we al mee dat we  een hamer en spijkers mee moesten nemen. Bij de Petrus en Paulus kerk aangekomen de telefoon erbij en starten maar. Als deelnemers ben je de tegenstander van Jezus en tijdens het spel probeer je je rol zo goed mogelijk te spelen. Als deelnemer worstel je met een van de vier problemen op het gebied van liefde, macht, vrijheid of spiritualiteit. We gaan op pad naar Wiemersheerd en moeten daar een vraag oplossen, vervolgens naar  de etalage van Van Weerden waar een filmpje ons stuurt naar bakkerij Marinus en naar het huis van Wietse en Dineke Bouwman, waar de volgende opdracht komt die ons doorstuurt naar het huis van Bouke en Ina van der Ploeg. Daarna via de brug bij de Kersenlaan naar de drie kruizen bij de Zuiderlopsterweg. Na gelang het aantal punten ( maximaal 10 punten) mochten wij 7 spijkers slaan in het stuk hout wat daar was neergelegd. Daarna nog de laatste opdracht die ons brengt nabij het huis van dominee Kanis, die ons ziet en al naar buiten komt en zegt als jullie de vraag niet kunnen beantwoorden dan help ik natuurlijk, even op de bel drukken en ik kom. Gelukkig wisten wij de vraag en kon nabij een zakje met daarin zaden worden gezaaid. Nu afwachten of deze opkomen. De tocht duurde al met al 90 minuten maar was ondanks de frisse wind leuk om te doen als familie. Wij kregen onderweg veel positieve reacties en we zagen dat er iedere dag veel deelnemers waren die het tot een succes maakten. Ik wil Els Zwerver en Ina van der Ploeg enorm bedanken want zij zijn diegene die het voortouw namen in deze. Mocht het volgend jaar weer zo zijn dat er een PaasChallenge gehouden gaat worden dan zijn wij van de partij.

Met vriendelijke groet,
Geert Jan Reinders

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Wie een lamp aansteekt, zet hem niet onder een vat of onder een bed, maar plaatst hem op een standaard, zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland