Paasgroetenactie 2022

Het thema van dit jaar is: Opstanding: Uw licht heelt wat gebroken is.

De Paasgroetenactie is een jaarlijkse actie van de Protestantse Kerk en Kerk in Actie, waarbij gedetineerden in Nederlandse gevangenissen en Nederlanders in buitenlandse gevangenen een bemoedigende groet met Pasen ontvangen vanuit protestantse gemeenten uit heel Nederland.

Ook in de Veertigdagentijd 2022 organiseren de Protestantse Kerk en Kerk in Actie de Paasgroetenactie.  Een paasgroet doet goed. Ontvangers realiseren zich dat er aan hen gedacht wordt en dat er mensen zijn die zich inleven in hun situatie. Het is goed om de boodschap van Pasen ieder jaar weer door te geven.

Vanwege de Coronamaatregelen van de afgelopen tijd hebben de gezamenlijke diaconieën de kaarten namens de gemeente geschreven en verzonden.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaars. De macht van de zondaars wordt gebroken, maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland