Paasgroetenactie 2023

Ook dit jaar doen onze gemeenten weer mee aan de Paasgroetenactie van Kerk in Actie.

U kunt op 4 en 11 februari, na afloop van de kerkdienst, een paaskaart kopen (1€ per stuk). U kunt daar een korte boodschap opschrijven en de kaart weer inleveren bij een van de diakenen. De diaconie zorgt er dan voor dat de kaart terecht komt bij de PKN (Utrecht), van waaruit de kaarten worden verzonden aan gedetineerden.

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, een bemoedigende groet wordt erg gewaardeerd. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.

Vergeet niet om contant geld mee te nemen op 4 en 11 februari.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland