Paastriduüm wijk Maarland

Het paastriduüm – de ‘paasdriedaagse’ – vormt het liturgisch hoogtepunt in het kerkelijk jaar.

We volgen de tradities en gewoonten van de Kerk en Maarland.

  • Witte Donderdag vieren we gezamenlijk op 14 april in de Mariakerk van ’t Zandt. Tijdens deze viering willen we ook het heilige Avondmaal met elkaar vieren.
  • Goede Vrijdag vieren we op 15 april in de Jacobuskerk van Zeerijp. De cantorij zal aan deze viering meewerken. Deze dienst is anders dan andere diensten. De viering is sober, het heeft het karakter van een ‘vigilie’, een wake. Er zullen Schriftwoorden klinken, gezongen en gesproken. Er zal gebeden worden. En het zal stil zijn.
  • De paaswake vieren we gezamenlijk op 16 april in de Donatuskerk van Leermens. De Maaltijd van de Heer zal in de avond ook worden gevierd. De cantorij zal aan deze viering meewerken.
  • De eerste zondag van Pasen vieren we in de Petrus en Pauluskerk van Loppersum.

Nu corona en alle maatregelen van dien ons leven voorlopig niet meer beheersen, ontstaat er ook weer gelegenheid en ruimte om met elkaar te denken en te praten over – bijvoorbeeld – eredienst en liturgie. Dit jaar is het niet gelukt om een voorbereidingsgroep te vormen. Hopelijk gaat dat vanaf nu wel weer lukken. Een groep mensen die incidenteel of regelmatig bijeenkomen om vieringen te evalueren en vorm te geven. Lijkt je het wat? Mail: pasteriep@outlook.com.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland