Paaswandeling met vork, hamer en smartphone

Vanaf maandag 29 maart tot en met Paasmaandag 5 april vindt in Loppersum een bijzondere Paaswandeling plaats. De wandeling leidt je aan de hand van geluidsfragmenten en puzzels door het dorp.

Al jaren staan in de week voorafgaand aan Pasen een drietal kruisen op een heuvel net buiten het dorp, waar in de afgelopen jaren activiteiten omheen werden georganiseerd. Omdat evenementen vanwege corona nog altijd niet zijn toegestaan, zochten we naar een andere manier om het Paasverhaal dichtbij de mensen te brengen. Het resultaat is een
wandeling met QR-codes en een aantal pittige puzzels en bijzondere opdrachten, geschikt voor het hele gezin.

De wandeling, die ongeveer een uur duurt, is voor deelnemers te lopen zonder dat ze zich vooraf hoeven aan te melden. Startpunt is de Petrus en Pauluskerk aan het Marktplein in Loppersum; daar staat een kist met instructies en een routekaart. Naast een smartphone met QR-scanner moet elk groepje een hamer, een vork en per persoon tien spijkers meenemen. Uiteraard wordt van de deelnemers verwacht dat ze de geldende coronaregels in acht nemen, ook bij de samenstelling van het wandelgroepje.

We hopen op enthousiaste – en veilige – deelname door een groot aantal mensen en nodigen iedereen uit om Pasen op deze wandeling op een bijzondere manier te beleven!

Ina van der Ploeg en Els Zwerver

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland