Recent Posts

 • Federatienieuws

  Kerstmiddag Graag nodigen wij u uit voor een gezellige kerstmiddag in de Vredekerk op maandagmiddag 19 december a.s. van 15.00 – 17.00 uur. Er is gelegenheid tot ontmoeting en een…

 • Van de redactie dec t/m feb 2023

  De redactie zoekt minimaal één nieuw redactielid, dat enigszins financieel onderlegd is en ook organisatorische gaven heeft. Ik hoop dat iemand zich geroepen voelt en zich meldt. Elske Kramer heeft…

 • Meditatie dec t/m feb 2023

  Uit uw verborgenheid door Elske Kramer Bladerend door de kerstliederen in het liedboek, ter inspiratie voor dit stukje, werd ik getroffen door vijf achtereenvolgende liederen van Sytze de Vries. Een…

 • Diensten Vredekerk 13 nov t/m 18 dec 2022

  13 november Voorganger: ds. Landman Organist: Tjerk 1e collecte: kerk 2e collecte: Onderhoud gebouwen 20 november Voorganger: ds. Ferwerda, Assen Laatste zondag Kerkelijk jaar Organist: Bouke van der Ploeg 1e…

 • Verslag kerkenraad Vredekerk 11-10-2022

  De vergaderingen van de kerkenraad kennen een (bijna) vaste agenda. Na een korte bezinning, die bij toerbeurt worden gedaan door een lid van de kerkraad bespreken we het verslag van…

 • Verantwoordelijkheid gedicht van Tonnie Elderman

  Tonnie Elderman las op zondag 30 oktober voor het werelddiakonaat dit zelfgeschreven gedicht voor. Zonlicht en wat milde regen| allen uit de hemel neer. Voelen voor ons als een zegen…

 • Energie Vredekerk

  We letten net als u op het gebruik van energie, daarom hebben we de temperatuur van de kerkzaal bij de diensten niet hoger gezet dan 17 graden. Wij hopen op…

 • Versterking zalen Vredekerk

  De versterking van de zalen in de Vredekerk is afgerond en we hebben deze zalen wat vrolijker gemaakt. Tijdens het versterken kwam men erachter dat de plafonds van de hal,…

 • Ambulant predikant Vredekerk

  We zijn verheugd dat wij per 1 oktober als ambulant predikant, ds. Pier Prins in ons midden mogen begroeten voor 18 uur per week. Pier heeft al wat vergaderingen bijgewoond…

 • Beroepingswerk Vredekerk

  We hebben bericht ontvangen van de classis dat wij een predikant mogen beroepen voor maximaal 60%. Even ter vergelijking, Marco was voor 80% bij ons in dienst. Dit heeft te…

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Maar nu, bevrijd van de zonde en in dienst van God, oogst u een leven in heiligheid en uiteindelijk het eeuwige leven.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland