Palmpasentakjes verbranden

Twee jaar geleden zijn er in de Palmpasendienst buxustakjes uitgedeeld. Er is toen verteld over het gebruik om zo’n takje thuis aan de muur op te han­gen, vaak achter een kruis geklemd. Of dat je het gewoon ergens te drogen kunt leggen. In de week voor Aswoensdag kun je je gedroogde buxustakje inleveren. Dan worden alle takjes in de brand ge­stoken tot ze helemaal verast zijn. De as wordt ver­zameld en met wat water vochtig gemaakt. Dit is de as waarmee je op Aswoensdag een kruisje op je voorhoofd kunt krijgen.

Maar ja, vorig jaar is het er helemaal niet van geko­men om een buxustakjesverbranding te organise­ren. Dit jaar kreeg ik opeens van verschillende mensen takjes van twee jaar geleden aangeboden. Een duidelijke vingerwijzing: komt het er nog eens van?

Nou, we gaan het proberen (want ik heb er echt geen ervaring mee) op zondagmorgen 23 februari om 11.00 uur bij de Petrus en Pauluskerk. Als het te hard waait of als het regent, dan verzetten we de verbranding naar de dinsdagavond erna bij de Vre­dekerk, na het pannenkoeken eten. Als je / u takjes hebt van twee jaar terug, neem ze mee of geef ze voor die tijd een keer aan mij.

ds. Tjalling Huisman

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Wie een lamp aansteekt, zet hem niet onder een vat of onder een bed, maar plaatst hem op een standaard, zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland