Passage jaarprogramma 2014-2015

logopassageAFDELING LOPPERSUM

VOOR VROUWEN MET HART VOOR DE SAMENLEVING OOG VOOR HUN NAASTE EN GEVOEL VOOR CULTUUR

Thee drinken op een terrasje in Sellingen. ( mei 2014 )
Thee drinken op een terrasje in Sellingen. ( mei 2014 )

WAT IS PASSAGE?
Passage is een christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging die zich ten doel stelt te werken aan vorming en ontwikkeling van haar leden ,in al hun verscheidenheid, op het brede terrein van nationale en internationale maatschappelijke vraagstukken.

Alle vrouwen zijn welkom als lid van Passage ongeacht geloofsovertuiging. Het lidmaatschap is plaatselijk georganiseerd via meer dan 400 afdelingen in Nederland. De afdelingen organiseren activiteiten, die kunnen gaan over bijv. politiek, economie, geloof, kunst, cultuur, onderwijs, arbeid, internationale vraagstukken, enzovoort.

Afdeling Loppersum telt 35 leden. Bent u nog geen lid en wilt u graag eens komen kijken hoe het bij ons is, dan bent u van harte welkom als gast op één van onze avonden.

VERGADEREN
Wij houden onze vergaderingen elke derde woensdag van de maand in de zaal van de Gereformeerde kerk aan de Burg. v. d. Munnikstraat te Loppersum. We beginnen onze vergaderingen om 19.45 uur .

PROGRAMMA SEIZOEN 2014/2015

Datum Spreker Onderwerp
17-09-2014 ds. M. Roepers uit Loppersum bijbels onderwerp
15-10-2014 mevr. C. v.d. Sijden uit Nieuwolda Pleegkinderen
19-11-2014 mevr. S , ter Veen (van het zorgbelang) Groningen Ontwikkeling van het zorglandschap in de regio (o.a veranderingen in ziekenhuizen)
20-11-2014 ontmoetingsdag in Zuidhorn, het waterschap van de 21e eeuwmiddagprogramma: door theatergroep “de Kern” met de Mariamonologen.
02-12-2014 Creatieve middag
17-12-2014 Kerstviering samen met “Perspectief”
21-01-2015 Nog niet bekend Voedselbank (het Hoge Land) Balflo
18-02-2015 Mevr. C. Vermeeren “Ernst en Luim
??-03-2015 Creatieve morgen/middag
15-04-2015 dhr. A. Pilon uit Eelde Bhutan, het land van de Donderdraak   (reisverslag)
??-05-2015 Jaarlijks uitstapje

Lijkt het programma u wat neem dan contact op met onze p.r. vrouw mevr. M. Westers-Schaaphok, telefoon 572039.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaars. De macht van de zondaars wordt gebroken, maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland