Pastoraat Wijk Maarland

Pastoraat

In onze gemeente zijn een aantal ouderlingen en pastorale medewerkers actief.

In Loppersum betreft dat Tineke Stuurwold (ouderlinge) voor alles ten zuiden van de Wirdumerweg, Gea Stoter (ouderlinge), voor alles vanaf de Wirdumerweg tot de Molenweg, en Greetje Nomden (ouderlinge) alles vanaf de Molenweg naar het noorden toe. Dit met behulp van een aantal pastorale medewerkers. Tevens is er nog een bezoekersgroep in Wiemersheerd.

In de dorpen zijn als ouderling Gerry Dallinga (ouderlinge) ( Zeerijp, Eenum Stedum en Westeremden en het buitengebied) en Thea Steenwijk (ouderlinge) ’t Zandt, Godlinze, Leermens, Zijldijk, Oosterwijtwerd. Ook hier met ondersteuning van pastorale medewerkers. We hanteren in onze gemeente pastoraat op afroep. Gemeenteleden die zelf hebben aangegeven graag bezoek te willen, worden bezocht. Daarnaast hopen we op oren en ogen van de gemeente die aangeven waar bezoek gewenst is, vanwege ziekte, rouw, eenzaamheid, geboorte en vreugdevolle zaken.

Dit kunt u doen bij Justus Wouda tel. 0596572209 of per mail : woudaj@hotmail.com

Hij zal dit dan aan de betreffende ouderlingen doorgeven.

Namens de ouderlingen, Greetje Nomden

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland