Pelgrimagetocht

Pelgrimage door het aardgaswingebied hartverwarmend

Op zondag 7 mei togen groepen pelgrims uit allerlei windstreken naar Bedum. Wandelaars verzamelden bij kerken in Loppersum, Middelstum, Groningen en Winsum om een tocht van ong. 13 km. af te leggen en fietsers bij de kerk in Farmsum ongeveer 30 km.  Gezegend in  de kerk gingen zij op weg naar de Maranathakerk in Bedum. Na een inspirerende tocht door het eeuwenoude cultuurland van  Noordoost-Groningen mede bewoonbaar gemaakt door kloosterbewoners en mensen als Sint Walfridus kwamen de groepen aan bij de Maranathakerk in Bedum waar ze hartelijk  werden ontvangen. Hier kon men uitrusten en onder het genot van koffie werden de verhalen uitgewisseld. In de afsluitende viering met ds. Rinie Meihuizen en orgelspel van Bert van Dijken stonden bedreiging  van het land, en de onderlinge verbinding om samen door te gaan met het bewoonbaar maken van het land, centraal.  Om 17:00 uur togen de kleine  honderd deelnemers huiswaarts, bemoedigd door de onderlinge ontmoeting van mensen uit heel het gebied en daarbuiten.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland