Persbericht Orgel Petrus en Pauluskerk

Persbericht

Historisch orgel van de Petrus & Pauluskerk weer in gebruik.

In het weekend van 27 – 29 september as. wordt het orgel van de Petrus & Pauluskerk in Loppersum, na een uitgebreide restauratie weer in gebruik genomen. De bouwkundige toestand van het orgel was door de aardbevingen dermate verzwakt, dat in 2015 een veiligheidsrisico werd geconstateerd. De NAM heeft destijds terecht geëist dat onder het orgelbalkon kolommen moesten worden geplaatst en heeft, nadat in het plan aan dat verzoek was voldaan, een schadevergoeding toegezegd.

Na  de restauratie en het herstel van de aardbevingsschade van de kerk zelf in de jaren 2012 – 2016, is gestart met de orgelrestauratie. Dat was eigenlijk een reconstructie van de situatie van het vóór 1958 nog aanwezige oude orgelbalkon inclusief de kolommen, het herstel van de vóór 1949 aanwezige ruimte voor de windvoorziening in de toren en herstel van de oorspronkelijke 16e eeuwse toegang naar het orgel. Daarmee is het orgel in meerdere opzichten veel aardbevingsbestendiger hersteld.

Gelet op de speciale keuzes die voor dit unieke orgel moesten worden gemaakt, waarvan de noodzaak vooral is ontstaan na de aardbevingsschade aan het orgel, moesten er bovenop het oorspronkelijk beschikbare onderhoudsbudget van het Rijk, aanvullende middelen worden gevonden. Naast dit budget, het van de Hervormde wijkgemeente Maarland beschikbare bedrag en het bedrag aan schadevergoeding dat de NAM vanwege de aardbevingen had toegekend,  was er echter nog lang niet voldoende geld beschikbaar voor ons project. Een groot aantal fondsen en particulieren hebben op ons verzoek subsidies toegekend, waardoor de restauratie inmiddels gereed is.

Het orgel van de dorpskathedraal van Loppersum behoort, samen met de kerk, tot de top honderd van unieke kerkelijke monumenten in Nederland. Dit is vooral een gevolg van de hoge ouderdom met authentiek materiaal, ondermeer de orgelkast met houtsnijwerk en het orgelbalkon uit 1562.

 Met een feestelijke ingebruikneming van het orgel is de Petrus & Pauluskerk weer een compleet top honderd monument geworden. Het programma omvat de officiële ingebruikneming met toespraken, klankdemonstratie en orgelbespeling op vrijdag 27 september, een open dag voor alle belangstellenden op zaterdag 28 september met demonstraties en uitleg door Stef Tuinstra en Ab Gramsbergen, ’s avonds  een concert door het Collegium Musicum Loppersum en op zondag 29 september, na een feestelijke kerkdienst  een middagconcert door het Luthers Bach Ensemble.  

Voor nadere informatie: mburggra@xs4all.nl of stuinstra@nnoa.nl

 

 

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland