Pinksteren 2016 vieren we samen!

Nieuws van ons cluster Hogeland-Oost:

Pinksteren 2016 vieren we samen!

Voor wie niet weet wat het cluster is: het is een overleg van de vier gemeentes uit de omgeving. Die gemeentes zijn: PKN Bierum-Holwierde-Krewerd, PKN Spijk-Losdorp, Gereformeerde kerk ’t Zandt-Godlinze, PKN i.w. Loppersum-Maarland. Zes jaar geleden zijn deze gemeentes voor het eerst samengekomen op initiatief van onze classis. Het doel was om als kleiner wordende gemeentes elkaar te informeren en te inspireren en waar dat wenselijk is, samen te werken.

Het cluster is niets iets van boven op gelegd, het cluster doen wij samen.

Alle kerkenraden van ons cluster Hogeland-Oost hebben de afgelopen maanden besloten om Pinksteren 2016, op zondag 15 mei, samen te vieren.

Dat is een bijzondere beslissing!

We hopen dat op Pinkstermorgen mensen vanuit alle dorpen in de omgeving elkaar ontmoeten om te zingen en bidden en luisteren in één gezamenlijke dienst.

In welke kerk we samen Pinksteren vieren is nu nog niet bekend, een werkgroep denkt daarover na.

Maar nu alvast bent u / zijn jullie allen hartelijk uitgenodigd!

De voorzitter van het cluster,
Lina van Zanten (PKN Bierum-Holwierde-Krewerd)

De scriba van het cluster,
Tjalling Huisman (PKN i.w. Loppersum-Maarland)

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland