Pinksteren 2019: vrucht dragen

Aaaaaaah, Pinksteren!

Ik word altijd blij van dit feest! Echt waar!
Het zit hem in het woord Pinksteren.
Kijk maar: Kerst (de vleeswording van het goddelijke Woord is een vrucht van de Geest) = één lettergreep,
Pasen (de opstanding als vrucht van de opwekkende Geestkracht van God) = twee lettergrepen

en Pinksteren (de inspiratie van alle gelovigen als vrucht van de Geest van God) = drie lettergrepen.
Het verhaal breidt zich steeds verder uit.
Wij worden allemaal lettergrepen in het Woord van God.
Pinksteren is, evenals Pasen, een oogstfeest: de Geest van God oogst ons als zijn Mensen. Als gestalten van de Nieuwe Adam (Christus).

Ok. Sorry.
Ik loop misschien wat hard van stapel, maar met Pinksteren ben ik echt niet meer te houden.
Stel je dit voor: de adem van God mengt zich in de stormen van de tijd!
De Geest van God brengt geen tegenbeweging op gang, maar een originele voorbeweging.
Het is onze opstanding van het vlees, terwijl wij nog leven in het vlees.
Het is de inbraak van de eeuwigheid in de tijd.
Het is het begin van een nieuwe schepping.

Ok, toegegeven, dat is Christus – de eerste Pinkstervrucht die wij vieren met Kerst en Pasen.
Maar wij zijn, volgens Paulus, één familie met Hem (Romeinen 8,16 en 17 en 29! Kortom: lees het hele stuk van vers 1 tot en met 30).
Of een beeld met een nog grotere intimiteit: wij zijn één Lichaam met Hem (bijvoorbeeld 1 Korintiërs 12, maar ook elders). Dat is dé vrucht van de Geest.
Wie in Christus Jezus is, is een nieuwe schepping (2 Korintiërs 5, 17).
Het oude is voorbij.
Het nieuwe is gekomen.

Jaren geleden verzuchtte iemand: “Pinksteren, Pinksteren – waar gaat dat feest over. Het is zo vaag.”
Dat is dus de andere kant.
Kerst is duidelijk. Pasen is duidelijk. Pinksteren kennelijk niet.
En misschien vindt u ook: kan God niet wat duidelijker aanwezig zijn in de wereld?!
Op een manier dat het voor iedereen duidelijk is: 1. dát God bestaat, 2. wát God wil en 3. hóe hij dat doet (en ook waar). Dat Koninkrijk van U, wordt dat nog wat?! (Gerard van ’t Reve)

Onze behoefte aan duidelijkheid (zekerheid) is begrijpelijk, maar kennelijk is het niet de weg die God kiest.
God kiest de omslachtige en risicovolle weg van de vrijheid en van de vrije keuze.
Juist daarom de Géést!
Hebt u wel eens geprobeerd iets te doen of te zeggen, terwijl u moe was? Moeilijk, hè? Iemand die moe is of moedeloos kan de kracht niet of maar moeizaam opbrengen. ‘Het’ wil niet. De woorden ‘komen’ niet.
Als je inspiratie hebt, gaat het soms vanzelf.
Inspiratie komt van het Latijnse werkwoord inspirare: inademen, in of op iets blazen, inboezemen, ingeven en in geestverrukking brengen (aldus mijn inmiddels oude Beknopt Latijns-Nederlands Woordenboek).
God komt met Pinksteren echt binnen.
(Adem mijn adem, voel wat ik voel en ik zal jou zijn … een oud liedje van Peter Schaap.)
Met Pinksteren ben je, wordt je geïnspireerd (door God zelf).
Dat is het ‘oude’ geloof van de eerste volgelingen van Jezus.
De Geest blaast de laatste herinnering aan dood en verlatenheid hun leven uit.
Zij zijn daarvan verlost: met Christus opgestaan, halleluja!

En ik zet er, als laatste, dit naast:
Een componist vertelde eens dat componeren 1% inspiratie en 99% transpiratie is.
Met andere woorden: die éne procent zet iets belangrijks in werking – het kan níet zonder!
Maar daarmee moet je dan ook wel aan het wérk.

De vluchtelingenstroom, de aardbeving, populisme, school, zieken verplegen (mantelzorg), drugs bestrijden, van je verslavingen afkomen, in je levensonderhoud voorzien (geld verdienen …)  – kortom: de héle lánge ríj van echte taken die ons worden opgelegd door de geschiedenis van mensen in het klein en in het groot. De loden lasten van het leven.
Dingen waar je als tegen een berg opziet …
Je kunt ze niet aan, laat staan oplossen, uit de weg ruimen.
God komt dat niet even voor ons oplossen.
Nee.

Maar hij geeft ons Zijn Geest.
En Hij schenkt ons aan elkaar (Lied 686).
Oftewel: Pinksteren is een boost – de rest is toewijding en uitwerking (vrucht dragen).
Oftewel: God verlost je van een moedeloos makende eenzaamheid en futloosheid (Ik ben er) – de rest is elkaar opzoeken en het aangaan met elkaar.

Graag tot ziens (en zoens [1]) op Pinksterzondag 9 juni a.s. in Loppersum, Vredekerk.
Weet je, geloven en gemeente zijn is zo veel inspirerender als je het met elkaar doet!

Van harte welkom!

Gerard Knol

[1] Hoeft niet per se hoor, als je niet wilt. Maar laat je ook niet weerhouden. Doe eens iets geks: begroet elkaar met de heilige kus …! (Paulus nodigt ons er meerdere keren toe uit … Helpt dat?)

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaars. De macht van de zondaars wordt gebroken, maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland