Pinksteren 2022 …..We mogen weer….!

‘Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.’

Dit jaar kunnen we weer samen het Feest van Pinksteren vieren.

Na een periode waarin we alleen maar ‘samen‘ aan de buis gekluisterd konden zitten, mogen we nu weer samenkomen om te vieren en elkaar te ontmoeten.
De voorbereidingen vanuit het cluster waarin de kerkelijke gemeenten ’t Zandt/ Godlinze, Bierum/Holwierde/Krewerd, Spijk/Losdorp, wijk Maarland en wijk Vredekerk samenwerken,  zijn alweer vol enthousiasme opgestart.

Pinksteren: samen bidden en danken om de gave van de Heilige Geest.

We hopen op een dienst waarin we blij mogen zijn elkaar te ontmoeten en elkaar weer kunnen bemoedigen.
Ds. Jake Schimmel zal voorgaan met medewerking van de voorbereidingsgroep en het clustercombo. Voor de basisschoolkinderen is er een eigen dienst en voor de allerjongsten kinderoppas. En natuurlijk na de dienst koffie met huisgemaakt lekkers!

Dus iedereen, jong en oud, kerkelijk of niet; Voel je welkom op zondag 5 juni om 10.00 u. in de Vredekerk te Loppersum, Burg. v.d. Munnikstraat 16.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland