Pinksteren 2022 …..We mogen weer….!

‘Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.’

Dit jaar kunnen we weer samen het Feest van Pinksteren vieren. Na een periode waarin we alleen maar ‘samen‘ aan de buis gekluisterd konden zitten, mogen we nu weer samenkomen om te vieren en elkaar te ontmoeten.

Pinksteren: samen bidden en danken om de gave van de heilige Geest.

We hopen op een dienst waarin we dankbaar mogen zijn elkaar te ontmoeten en elkaar weer kunnen bemoedigen, geïnspireerd door deze Heilige Geest.

U bent allen uitgenodigd op zondag 5 juni om 10.00 u. in de Vredekerk te Loppersum.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Zie, God is mijn helper, de Heer is het die mijn leven draagt.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland