Pinksteren: leven met open handen

12Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlak bij de stad, op een sabbatsreis afstand. 13Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden: Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, Bartolomeüs en Matteüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon de Zeloot en Judas, de zoon van Jakobus. 14Eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.

  • Handelingen 1:12-14

We leven in de tijd tussen Pasen en Pinksteren. Naar Pasen leven we elk jaar weer erg toe: we lezen de verhalen over Jezus die op weg is naar Jeruzalem. En in de stille week lezen we over het laatste Avondmaal, en over zijn lijden en sterven. Door er op die manier naartoe te leven komt Pasen extra binnen: als het feest van de opstanding! God draait alles om.

Wat we vaak vergeten, is dat de tijd tussen Pasen en Pinksteren net zo’n bijzondere tijd is als de veertigdagentijd. Het is de tijd waarin we ons samen met de leerlingen mogen verwonderen over de opgestane Jezus. Zoals de leerlingen moesten wennen aan de gedachte dat Hij was opgestaan, het tot zich door moesten laten dringen, het nodig hadden om de levende Heer meerdere keren te ontmoeten om het te bevatten, zo mogen wij Pasen in deze tijd ook op ons in laten werken. Eigenlijk beslaat Pasen de hele periode tussen Pasen en Pinksteren.

Pinksteren volgt niet meteen op Pasen. Veertig dagen lang hebben de leerlingen de tijd om Pasen op zich in te laten werken. En dan, met Hemelvaart, krijgen ze van Jezus eerst de opdracht om in Jeruzalem te blijven en te wachten. Tien dagen lang trekken ze zich terug op een bovenkamer. Dat is een hele zit, zeker als er net zoiets bijzonders is gebeurd!

Het geeft te denken dat dat de aanloop is naar Pinksteren, het feest van de geboorte van de kerk. De leerlingen krijgen niet alleen de opdracht: ga erop uit! Maar ze krijgen eerst de opdracht: bid en wacht. De kerk, ons geloof, is niet iets wat wij organiseren. Het is niet iets dat wij zelf op poten moeten zetten. Het is vooral leven met open handen. Verwachtingsvol bidden. Uitkijken naar wat God gaat doen.

Op zondag 5 juni hopen wij weer samen Pinksteren te mogen vieren in de Vredekerk in Loppersum. U/jij bent dan ook van harte welkom!

Ds. Jake Schimmel

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Proef en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig de mens die bij Hem schuilt.

PKN Vredekerk Maarland