PinksterFEEST

De kerkdienst op Pinksterochtend was dit jaar een beetje spannend voor de kerken van het cluster HogelandOost. Dat was om twee redenen.

Ten eerste omdat al deze kerken uit de dorpen Spijk, Losdorp, Loppersum, Zeerijp, Leermens, ’t Zandt, Godlinze, Bierum, Holwierde en Krewerd de dienst gezamenlijk vierden, enten tweede omdat dat voor het eerst was.

Met de voorbereidingen werd dan ook in het najaar van 2015 al begonnen. Onder leiding van ds. Tjalling Huisman was er een commissie samengesteld, waarin van elke gemeente een aantal mensen zitting nam. Gezamenlijk bogen zij zich over allerlei facetten die bij een dergelijke onderneming horen: van koffieschenken tot spelletjes voor de kinderen, van combo tot organist, van krantenberichten schrijven tot banken sjouwen, aan alles moest worden gedacht. De commissie die zich over de liturgie boog (dat was nog weer een andere) koos al gauw voor het thema ‘Kom naar het Feest’. Dit bleek niet alleen van toepassing op de dienst: het feestje was eigenlijk al gaande in de voorbereidingen. Het was niet alleen heel gezellig om bij elkaar te komen, de commissie heeft het ook gewoon verschrikkelijk goed voorbereid. Dat mag gerust gezegd worden.

Maar de dienst zelf was ook een feest. Combo en organist wisselden elkaar af, waardoor nieuwe liederen en muzikaal (jong) enthousiasme samengingen met bekende liederen die uit volle borst meegezongen konden worden. Als klap op de vuurpijl speelden orgel en combo in het slotlied samen ‘In de naam van Jezus’, waarbij bij het laatste vers alle registers opengingen. Als dat geen feest is en als dat niet samen is! De predikanten ds. Marco Roepers (Loppersum) en ds. Jake Schimmel (SpijkLosdorp) wisselden elkaar af op de kansel en het kinderverhaal werd gelezen door jeugdwerker Anne Nijland (BierumHolwierdeKrewerd).

De collecten brachten ook nog eens € 488,63 op voor de zending en € 441,61 voor de Voedselbank. Na afloop was er door gemeenteleden uit alle dorpen een grote en heerlijke hoeveelheid cake gebakken. Zo ging het feestje nog even door, niet op z’n minst omdat we toch wel heel veel mensen uit andere dorpen blijken te kennen. Al met al is de dienst door zo’n 400 mensen bezocht en zat de Gereformeerde kerk in ’t Zandt tot aan de nok toe vol. Een feest dat zeker naar meer smaakt. En met de woorden van een Irish Blessing mogen we als gemeentes ons gedragen voelen om gezegend en opgewekt weer verder op weg te gaan:

Untill we meet again, may God hold you in the palm of His hand

Tot we elkaar weer zien, moge God je vasthouden in de palm van Zijn hand

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland