Pioniersplek

Eerder hebt u kunnen lezen dat wij samen met naburige kerken bezig zijn om te kijken of wij een pioniersplek op kunnen starten. Een pioniersplek is een plek waar mensen voor wie de kerk een (te) hoge drempel heeft, een plek hebben waar ze op een laagdrempelige en ontspannen manier elkaar kunnen ontmoeten, over levensvragen kunnen praten, en het geloof kunnen ontdekken.
De kerkenraden van Loppersum-Maarland, de Vredekerk in Loppersum, ‘t Zandt-Godlinze, Bierum-Holwierde-Krewerd en Spijk-Losdorp hebben inmiddels een ‘intentieverklaring’ ondertekend dat zij deze pioniersplek verder willen onderzoeken en willen proberen vorm te geven. Dat betekent dat we nu een plan gaan schrijven hoe de pioniersplek eruit komt te zien, wat we hopen te bereiken, en wat daarvoor nodig is. Ook hebben we de afgelopen tijd mensen uit de ‘doelgroep’ geïnterviewd, om uit te vinden waar hun vragen en behoeftes liggen. En we beginnen langzaam maar zeker met het vormen van een ‘team’, een groepje mensen die zich met die pioniersplek bezig gaan houden en de kar gaan trekken. Een paar mensen hebben al aangegeven dat zij dit zien zitten!
Naast het opstellen van het plan is onze hoop dat als het qua coronamaatregelen enigszins kan we een start kunnen maken om gewoon eens een activiteit te organiseren met en voor de mensen uit de doelgroep.
Wat is onze vraag aan jullie, als leden van onze gemeentes? We hopen op jullie enthousiasme over dit plan. En misschien in de toekomst om praktische ondersteuning. Daarnaast zou het heel fijn zijn als mensen voor dit project, dat toch een beetje spannend is om op poten te zetten, zouden willen bidden. Onze hoop is dat we op deze manier mensen aan kunnen spreken die weinig meer hebben met de kerk en met geloof, om op een nieuwe manier daarmee kennis te maken. Het begint waarschijnlijk heel erg klein. Maar wie weet wat voor mooie dingen hier uit kunnen groeien, die ons zelf als ‘bestaande’ kerken mogen bemoedigen en hoop mogen geven voor de toekomst!

Voor meer informatie, bij interesse om te helpen of mee te denken of als je vragen hebt, kun je terecht bij de jeugdouderling of predikant in je eigen gemeente. Ook kun je kijken op de website waarin het fenomeen ‘pionieren’ wordt uitgelegd: www.lerenpionieren.nl.

 

Ds. Jake Schimmel

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Zie, God is mijn helper, de Heer is het die mijn leven draagt.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland