Toekomstige evenementen

 1. Kerkdienst Jacobuskerk

  27 september 09:30
 2. Kerkdienst Vredekerk

  27 september 09:30
 3. Kerkdienst Mariakerk Oosterwijtwerd

  27 september 19:00
 4. Kerkdienst Mariakerk ‘t Zandt

  4 oktober 09:30
 5. Kerkdienst Vredekerk

  4 oktober 09:30
 6. Kerkdienst Petrus & Pauluskerk

  11 oktober 09:30
 7. Kerkdienst Petrus & Pauluskerk

  11 oktober 19:00
 8. Kerkdienst Mariakerk ‘t Zandt

  18 oktober 09:30
 9. Kerkdienst Vredekerk

  18 oktober 09:30
 10. Kerkdienst Jacobuskerk

  25 oktober 09:30

Presentatie Boek ‘De Mariakerk te ’t Zandt’

Op zondagmorgen 17 april a.s. zal het boek: De Mariakerk te ‘t Zandt, het verhaal van een dorpskerk, tijdens een kerkdienst worden gepresenteerd in de Mariakerk op ‘t Zandt.

Het boek is van de hand van Menno Wieringa. Hij beschrijft daarin o.m. de ontstaansgeschiedenis van deze kerk die in romanogotische stijl is gebouwd.

In tegenstelling tot andere kerken in Fivelgo kent deze kerk geen ingewikkelde bouwgeschiedenis. De kerk is beroemd om haar siermetselwerk aan de buitenkant en haar prachtige gewelfschilderingen aan de binnenkant.

De losstaande toren is ouder dan de kerk (1225). Dit gebouw werd gebruikt als verdedigingswerk en later ook als gevangenis. Hij of zij heeft onder de toren gezeten, is een uitdrukking die toen vaak werd gebruikt.

Eén en ander is beschreven in dit boek. Daarnaast staan er verhalen in over bijzondere Zandtsters (predikanten en borgheren).

Het boek is geen wetenschappelijk werk, maar dient veeleer als gids voor wie een bezoek brengt aan dit waardevolle gebouw.

Menno Wieringa

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden.