Presentatie Boek ‘De Mariakerk te ’t Zandt’

Op zondagmorgen 17 april a.s. zal het boek: De Mariakerk te ‘t Zandt, het verhaal van een dorpskerk, tijdens een kerkdienst worden gepresenteerd in de Mariakerk op ‘t Zandt.

Het boek is van de hand van Menno Wieringa. Hij beschrijft daarin o.m. de ontstaansgeschiedenis van deze kerk die in romanogotische stijl is gebouwd.

In tegenstelling tot andere kerken in Fivelgo kent deze kerk geen ingewikkelde bouwgeschiedenis. De kerk is beroemd om haar siermetselwerk aan de buitenkant en haar prachtige gewelfschilderingen aan de binnenkant.

De losstaande toren is ouder dan de kerk (1225). Dit gebouw werd gebruikt als verdedigingswerk en later ook als gevangenis. Hij of zij heeft onder de toren gezeten, is een uitdrukking die toen vaak werd gebruikt.

Eén en ander is beschreven in dit boek. Daarnaast staan er verhalen in over bijzondere Zandtsters (predikanten en borgheren).

Het boek is geen wetenschappelijk werk, maar dient veeleer als gids voor wie een bezoek brengt aan dit waardevolle gebouw.

Menno Wieringa

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Duizend jaar zijn in uw ogen als de dag van gisteren die voorbij is, niet meer dan een wake in de nacht.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland