Project gezamenlijke diaconieën in de 40 dagen tijd.

Hieronder kunt u alvast meer lezen over de collecte doelen.
Ondersteuning diaconaat in arme regio’s

kerkdiensten van 21 en 28 februari  en 7 en 10 maart.
In Oost-Groningen en Limburg wordt armoede vaak doorgegeven van generatie op generatie. Er is weinig werk en er zijn weinig voorzieningen om kansarme jongeren op te vangen.

De kerken zijn er klein en hebben niet veel financiële middelen. Hoe kun je dan als diaconie iets doen voor mensen in kwetsbare omstandigheden? Kerk in Actie begeleidt kerken in deze regio’s in hun diaconale taak en ondersteunt hen zo nodig financieel.

Opvang van Rohingya vluchtelingen.
kerkdiensten van 14, 21 en 28 maart
Er zijn naar schatting meer dan 1 miljoen Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh. Ze zijn gevlucht uit angst voor het gewelddadige Myanmarese leger. Ruim 70% van de vluchtelingen is kind en veel zwangere en dus kwetsbare vrouwen.

Nog altijd komen er dagelijks grote aantallen vluchtelingen met de boot of per voet aan in Cox’s Bazar. (Vluchtelingenkamp) Kerk in Actie zorgt voor water, voedsel en waar het kan scholing.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland