Projecten diaconie 40dagen tijd

Tijdens het tweede 40dagen project collecteren de gezamenlijke diaconieën voor: De camping Pole­monium van Appie Wijma. We collecteren hiervoor in de periode van 11 t/m 29 maart.

Mensen die weinig geld hebben kunnen een week gratis kamperen op Polemonium in Opende, waar de eerste camping voor minima is geopend. Vanaf 24-7 zitten ze 4 weken lang vol. De camping is een initiatief van Appie Wijma, een weldoener die het zelf ook niet breed heeft maar wiens devies is: “Wat ik heb, geef ik weg”.

Tijdens het derde 40dagen project collecteren de gezamenlijke diaconieën voor: Nieuwe kan­sen voor straatmeisjes in Ghana. We collecteren hiervoor in de periode van 5 t/m 12 april.

In Ghana leven zo’n 100.000 kinderen op straat, waarvan zeker 35.000 in de hoofdstad Accra. De Ghanese organisatie AG Care vangt ieder jaar 100 straatmeisjes op en jonge kinderen van tienermoe­ders. Via Kerk in Actie kunt u bijdragen aan de op­vang van 40 meisjes in het opvangcentrum Lifeline in Accra. De meisjes leren een vak en worden gesti­muleerd om daarna terug te keren naar hun ge­boortedorpen om een nieuw bestaan op te bou­wen.

  • Een maand lang eten voor één meisje kost 36 euro
  • Materiaal voor een vaktraining kost 53 euro
  • Een meisje een jaar lang begeleiden na terugkeer kost 65 euro

De gezamenlijke diaconieën.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen, want Gods tempel is heilig – en die tempel bent u zelf.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland