Provinciale raad van kerken in Groningen en Drenthe

Hoe kunnen we samen
onze inzet voor de oecumene vernieuwen?
Hoe kunnen we elkaar daarbij inspireren
en zelf inspiratie opdoen?

De provinciale Raad van Kerken in Groningen en Drenthe organiseert daarom een oecumenisch werkbezoek aan Emmen op zaterdag 27 oktober 2018, voor alle leden van plaatselijke raden van kerken in Groningen en Drenthe en voor allen die in die twee provincies oecumenisch geïnteresseerd zijn.

We gaan op werkbezoek bij de Raad van Kerken in Emmen.

  • Hoe is daar de opvang geregeld van vreemdelingen?
  • Wat doen kerken en christenen daar om  vluchtelingen op te vangen en mee te werken aan hun integratie in de samenleving?

Motto voor dat werkbezoek: “vreemdelingen zijn we allemaal”.

Want we zijn zelf mee betrokken bij de positie van vreemdelingen in ons land. Misschien kwamen onze voorouders ook ooit naar Nederland als vluchteling.

Door samen te kijken hoe het in Emmen gaat, doen we nieuwe ideeën op voor de oecumene in onze eigen omgeving.

Schrijf daarom die datum in je agenda en kom gewoon!

Dat zal ons allemaal goed doen.

Programma:
10.30 uur        inloop
11.00 uur        opening “Vreemdelingen zijn we allemaal.

Bijpraten
11.15 uur        procedures bij opvang van vluchtelingen door Nico Wever, medewerker van AZC Zweeloo en Hoogeveen
11.30 uur        de stationsactie van kerken in Emmen – Bouko de Groot
11.45 uur        de begeleidingsgroep van statushouders in Emmen
12.30 uur        lunch voor te bereiden door statushouders in Emmen

Ontmoeting
13.15 uur        Nour Saadi en Saleem Bachara, Syrische vluchtelingen vertellen hun verhaal.
13.45 uur        Bert Vastenburg vertelt over Stichting Op ‘t Stee, over bed-, bad- en broodregeling  voor uitgeprocedeerde asielzoekers in Emmen.

Oogst
14.15 uur        Gesprek o.l.v. Bert Altena, stadspredikant Assen. Wat wordt er elders gedaan aan de integratie van vreemdelingen? Welke mogelijkheden zien we nog meer?

Afronding
14.45 uur        korte introductie op de pelgrimage van gerechtigheid en vrede, die we na afloop  samen in Emmen kunnen maken.
15.00 uur        Sluiting.

Namens de Raad van Kerken in Groningen en Drenthe,
Siny Scholte Aalbes – Schomaker, Bouko de Groot, Jaap van der Linden

Gegevens op een rij:
Datum :           zaterdag 27 oktober van 10.30 tot 15.00 uur.
Plaats :            In de Schepershof, Het Waal 400, Emmen.
Kosten:           bijdrage voor de lunch.
Opgave:          bij Bouko de Groot, bgroot1948@kpnmail.nl, tel. 0524 53 2228.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland