Running Dinner

Komend najaar wil de missionaire werkgroep weer een Running Dinner organiseren. Er zijn nog mensen nodig die helpen met de voorbereidingen. Wie wil dit doen? Opgave graag via een mail naar scribamaarland@gmail.com.

Dianne Velvis,
scriba wijkgemeente Maarland
PKN Vredekerk/Maarland

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland