Running Dinner

Komend najaar wil de missionaire werkgroep weer een Running Dinner organiseren. Er zijn nog mensen nodig die helpen met de voorbereidin­gen. Wie wil dit doen? Opgave graag via een mail naar scribamaarland@gmail.com.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Wie een lamp aansteekt, zet hem niet onder een vat of onder een bed, maar plaatst hem op een standaard, zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland