Running Dinner

Komend najaar wil de missionaire werkgroep weer een Running Dinner organiseren. Er zijn nog mensen nodig die helpen met de voorbereidin­gen. Wie wil dit doen? Opgave graag via een mail naar scribamaarland@gmail.com.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland