Running Dinner

Het is alweer even geleden maar het komt er weer aan, het running diner. Dit jaar in een iets andere vorm omdat meerdere kerkgebouwen in een verbouwing zitten. Dit jaar willen we het running diner houden op 24 mei. We hopen dat dit net als de eerdere edities weer een succes wordt. Om dit te laten slagen hebben we echter wel wat hulp nodig. We zijn op zoek naar mensen die willen koken en naar mensen die willen aanschuiven bij het diner. Allebei mag uiteraard ook. Binnenkort komen de opgavelijsten in de kerk te hangen zodat we weten wie ons kan en wil helpen.

Nadere informatie volgt, wij zien er in ieder geval vast naar uit. Met vragen of opmerkingen kunt u onderstaande personen benaderen

Hartelijke groet,
De missionaire werkgroep*:
Dinie Bouwsema: (Vredekerk)
Willem-Jan Stuut: (Maarland)
Esther kok: (Waardevol leven)
Jolanda Schot: (Waardevol leven)
Marianne Timmerman: (NGK)

*voor telefoonnummer zie het blad Op de Hoogte

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Zie, God is mijn helper, de Heer is het die mijn leven draagt.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland