Samen 1

Nadat de beide kerkenraden het voorgenomen besluit tot samengaan hebben genomen en nadat de gemeenten zijn gehoord hebben de beide kerkenraden in hun afzonderlijke vergaderingen het besluit genomen om te streven naar samengaan per 1 januari 2024. Dat is een zin van ruim 30 woorden, maar het zal voor het zover is heel wat meer woorden kosten. Het is een ambitieus doel, maar lijkt ons haalbaar. Hoe gaan we dit doen? We hebben besloten dat er een stuurgroep komt, bestaande uit vier mensen (2 Maarland en 2 Vredekerk), daaraan voegen we een nog aan te zoeken externe toe en André van den Bor en ondergetekende worden toegevoegd om de lijnen naar de kerkenraad en verder zo kort mogelijk te houden.

Verder hebben we besloten om vanaf april alle vergaderingen van moderamen en kerkenraad gezamenlijk te doen, afwisselend in Elthato en de Vredekerk.

We zullen regelmatig verslag doen van de vorderingen. In nieuwsbrieven (misschien ook wel een gezamenlijke) en in Op de Hoogte, maar dat is al samen.

Ad Bakker

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland