Schoonmaak Petrus en Pauluskerk te Loppersum

Zoals u wellicht weet wordt deze kerk schoongehouden door een aantal vrijwilligers. Nu de restauratie van het orgel min of meer eindigt, zal er in de toekomst meer gebruik worden gemaakt van deze kerk. Dus naast de kerkdiensten zal het aantal concerten en andere optredens toenemen. De kerk zal dan vaker moeten worden schoongemaakt.

Dit gebeurt door een kleine groep zeer enthousiaste vrijwilligers en het zou daarom goed zijn als er versterking komt. Vraag is, wilt u zo nu en dan meehelpen om de kerk schoon te maken? Zo ja, neemt u dan contact op met Trijnie Swaagman (trijnieswaagman@gmail.com, mob.06-13758167)

Het is hier ook de plaats om de kosters en andere vrijwilligers hartelijk te bedanken voor hun inzet om de kerken van Maarland schoon te houden. Menig bezoeker van onze kerken spreekt zijn/haar waardering uit voor het feit dat de kerken er zo verzorgd uitzien!

De kerkrentmeesters van Wijk Maarland

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland