Schuldhulpmaatje Eemsdelta

In december 2021 is SchuldHulpMaatje Eemsdelta opgericht op initiatief van verschillende kerken in onze regio. Misschien hebt u hierover al gelezen in een van de huis-aan-huisbladen. Ook vanuit Maarland en de Vredekerk doen we actief mee aan SchuldHulpMaatje Eemsdelta.

Als diaconie zijn we enthousiast over Schuldhulpmaatje om het ons, als kerk, de kans geeft om onze maatschappelijke betrokkenheid te tonen in onze eigen dorpen. SchuldHulpMaatje zet zich vanuit naastenliefde in om mensen met financiële problemen zo vroeg mogelijk te bereiken en zonder verwijten te helpen. In Eemsdelta zijn er helaas, in vergelijking met de landelijke cijfers, bovengemiddeld veel mensen met (dreigende) financiële problemen.

Wat is SchuldHulpMaatje?
In 2010 is SchuldHulpMaatje opgericht op initiatief van de landelijke kerk. Inmiddels is SchulpHulpMaatje actief op vele plaatsen in Nederland. Vorig jaar is in Groningen de 100ste locatie van SchuldHulpMaatje gestart. Jaarlijks krijgen bijna tienduizend mensen persoonlijke hulp van ongeveer tweeduizend gecertificeerde ‘maatjes’ (vrijwilligers) verspreid over vele plaatsen in Nederland. SchuldHulpMaatje helpt iedereen die hierom vraagt, ongeacht afkomst, religie, levensovertuiging.

 Wat doet een maatje?
Een maatje is een vrijwilliger die van-mens-tot-mens probeert te helpen. Dat doet hij of zij door overzicht te brengen in de inkomsten en uitgaven en de onbetaalde rekeningen. Door samen een plan te bedenken voor een oplossing. En minstens zo belangrijk; door er gewoon voor iemand te zijn. Persoonlijke aandacht en luisteren naar iemands sores, dat alleen al betekent heel veel.

Een maatje gaat pas aan de slag na een driedaagse ‘SchuldHulpMaatjetraining’. Ook volgt een maatje jaarlijks een digitaal bijscholingsprogramma. Als maatje weet je dus goed waar je mee bezig bent. Daarnaast maakt een maatje deel uit van het plaatselijk maatjesteam en krijgt een maatje begeleiding van de plaatselijke coördinator.

Wat is de stand van zaken in Eemsdelta?
SchuldHulpMaatje in Eemsdelta is, met het tekenen van de akte bij de notaris, officieel opgericht. Vanuit hier willen we SchuldHupMaatje Eemsdelta verder gaan opbouwen. Hierbij is samenwerking met lokale partijen erg belangrijk. Zo staat er een afspraak gepland met de burgerlijke gemeente. Ook zullen we contact gaan opnemen met partners zoals de Voedselbank en stichting Humanitas.

Binnenkort zal onze maatjescoördinator starten met een training, gevolgd door de eerste maatjes. We krijgen bij dit alles ondersteuning van de landelijke vereniging van SchuldHulpMaatje. We hopen dat we in het voorjaar echt aan de slag kunnen gaan.

 Heb je interesse?

Wil je meer weten over SchuldHulpMaatje of heb je opmerkingen? Ben je geïnteresseerd in een bestuursfunctie? In rol als coördinator? Wil je maatje worden?

Wat leuk! Schiet een van de diakenen aan of meld je op www.schuldhulpmaatje.nl/locatie/eemsdelta

 

Onder toeziend oog van bestuurslid Harry Mulder ondertekent Hilde Hop de oprichtingsakte bij de notaris.

Foto: Jan A. Blaak

 De gezamenlijke diaconieën

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Zie, God is mijn helper, de Heer is het die mijn leven draagt.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland