Schuldhulpmaatje

De eerste Maatjes zijn getraind
In de afgelopen maand hebben de eerste drie Maatjes hun training succesvol afgerond. We zijn erg trots op hen. Twee andere Maatjes zullen op een later moment de training volgen.

Een Maatje is een vrijwilliger die van-mens-tot-mens probeert te helpen als iemand in de financiële problemen is geraakt (zie ook de website: schuldhulpmaatje)Dat doet hij of zij door overzicht te brengen in de inkomsten en uitgaven en de onbetaalde rekeningen. Door samen een plan te bedenken voor een oplossing. En minstens zo belangrijk; door er gewoon voor iemand te zijn. Persoonlijke aandacht en luisteren naar iemands sores, dat alleen al betekent heel veel.

Een maatje gaat pas aan de slag na een driedaagse ‘Maatjestraining’. Als maatje weet je dus goed waar je mee bezig bent. Daarnaast maakt een Maatje deel uit van het plaatselijk maatjesteam en krijgt hij of zij begeleiding van de plaatselijke coördinator. Een Maatje staat er dus ook niet alleen voor.

We zijn in gesprek met de burgelijke gemeente
De eerste gesprekken met de gemeente zijn goed verlopen. In de gemeente Eemsdelta wonen er, in vergelijking met de landelijke cijfers, bovengemiddeld veel mensen met financiele problemen. Om hen te helpen is een goede samenwerking met de burgelijke gemeente en andere partijen binnen het ‘werkveld’ erg belangrijk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Humanitas en Candanz Welzijn. We zullen in de aankomende maanden de contacten met partner-organisaties uit gaan breiden. We geloven erin dat we elkaar kunnen aanvullen en helpen.

We hopen op steun van alle kerken in Eemsdelta
Op dit moment zijn de deelnemende kerken de GKV Hoeksteenkerk in Delfzijl, de PKN Vredekerk en PKN Maarland in Loppersum en de Baptistengemeente in Appingedam. Uiteraard hopen we op de samenwerking en steun van alle kerken in onze regio.

Kerkelijke gemeenten kunnen ons steunen door hun betrokkenheid, hun gebed en hun financiële steun. Ook zoeken we mensen die Maatje willen zijn of in het bestuur willen deelnemen.

Heb je interesse?
Zou je ons mee willen helpen en ben je benieuwd naar de mogelijkheden?

Wat leuk! Schiet een van de diakenen aan of meld je op www.schuldhulpmaatje.nl/locatie/eemsdelta

Alle opmerkingen en vragen zijn welkom.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland