Sint Maarten 2020

Ook dit jaar was het Sint Maarten feest , onder de toren van de Petrus en Paulus kerk weer een succes. Er zijn 119 kinderen geweest. We zijn blij dat ondanks alle coronamaatregelingen het feest voor de kinderen door kon gaan.  We hadden de traktatie voor de kinderen in een versierde mand gedaan zodat ze het er zelf uit konden pakken.  Het is altijd weer indrukwekkend om de kinderen te horen zingen onder die hoge Lopster toren.  Sommigen joelen nog even flink na, omdat het zo lekker galmt.  Helaas konden we geen koffie schenken voor de ouders en begeleiders, maar de kinderen hebben genoten. Trouwens de diakenen die aanwezig waren hebben ook weer een leuke middag gehad. Wat ons betreft, zijn we volgend jaar zeker weer van de partij. 

 

De gezamenlijke diaconieën.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland