Soulfulness, veertigdagenavonden

Tijdens vijf maandagavonden in de Veertigdagentijd bespreken we het boek Soulfulness van Brian Draper. In Groot Brittannië is hij onder meer bekend van ‘Thought for the day’ op BBC radio 4. In het boek Soulfulness begint hij met zijn waardering uit te spreken voor ‘mindfulness’, leven in het hier en nu. Hij wil van daaruit zijn lezers verder leiden naar ‘bewust leven vanuit de ziel’ – soulfulness oftewel bezield leven: je bewust worden van je eigen innerlijke leven en van daaruit verbinding zoeken met de ander, met de natuur en met God. Hij doet dat vanuit de christelijke traditie, waarin hij geworteld is.

We zullen zijn boek gaan bespreken, maar dat zeker niet alleen doen door te praten. Via eenvoudige lichaamsmeditaties en het mediteren over een gedicht of een stukje Bijbeltekst, proberen we de waarde van zijn benadering te ervaren.

We komen bijeen op de maandagavonden 11, 18 en 25 maart en 1 en 8 april. Steeds van 19.30 tot ongeveer 20.30 uur. Plaats van samenkomst is de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. We zullen van de consistorieruimte daar gebruik maken, maar soms ook in het koor van de kerk gaan zitten.

Opgeven kan bij ds Tjalling Huisman: 0596 571393 / tjhuisman27@gmail.com

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland